Klar til håndtering af den nye ferielov? Lessor guider dig

Danskerne skal have ny ferielov. Her på siden kan du finde information om overgangen fra "den gamle" ferielov til samtidighedsferie.

Under den gældende ferielov optjener du ferie i året før, du kan bruge af dine feriedage. Men i den nye ferielov overgår vi til samtidighedsferie, det vil sige, at du optjener din ferie for hver måned og kan afholde ferien måneden efter. Samtidighedsferien starter den 1. september. 

På denne side samler vi løbende en masse information, som kan guide dig i forhold til overgangsperioden og samtidighedsferien. 

Her kan du se, hvordan overgangen fra den gamle ferielov til den nye ferielov ser ud - rent grafisk.

Den nye ferielov - grafik

Lessor giver dig overblikket

Der er mange forskellige elementer og datoer at holde styr på, når vi går fra overgangsordning til samtidighedsferie. 

For at hjælpe dig godt på vej og give dig det forkromede overblik, får du her en tidslinje, hvor du kan holde dig ajour. I tidslinjen kan du også finde Lessors forskellige tilbud til dig.

1. september 2019

Overgangsperioden starter

Fra denne dato er vi i overgangsperioden – eller indefrysningsperioden – som den også kaldes. Fra denne dato og indtil den 31. august 2020 vil optjente feriepenge blive indfrosset og først komme til udbetaling, når du går på pension. Som altid er der dog visse undtagelser.

Ny ferielov: Det sker der i overgangsperioden

Sådan indberetter du feriepengene fra overgangsperioden.

30. april 2020

Afslutning på ferieåret 2018

Virksomheden skal tage stilling til, om den ønsker at overføre ikke afholdt ferie til næste ferieafholdelsesperiode.

1. maj 2020

Nyt ferieår under den eksisterende ferielov starter

Fra denne dato og indtil den 31. december 2021 er det muligt at afholde de 16,64 feriedage, som er optjent fra den 1. januar til den 31. august 2019. Medarbejdere, der ikke har nået at optjene 16,64 feriedage til afholdelse i det korte ferieår, kan nu søge om fondsferiedage.

Det skal du være opmærksom på ved udbetaling af ferietillæg i overgangsperioden

31. august 2020

Overgangsordningen slutter

Den ferie, som dine medarbejdere ikke har afholdt i perioden, bliver overført til samtidighedsferien.

1. september 2020

Samtidighedsferien starter

Samtidighedsferien starter, og medarbejdere kan holde ferie i takt med, at ferien optjenes. Der optjenes 2,08 feriedag pr. måned.

30. september 2020

Indberetning til feriefond

Seneste indberetning til Arbejdsmarkedets Feriefond af ikke afholdte feriedage fra ferieåret 2018.

1. november 2020

Kontroller indberetningen til Lønmodtagernes Feriemidler

Kontroller indberetninger af feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i god tid før fristen går ud den 31. december 2020.

31. december 2020

Frist for indberetning til Lønmodtagernes Feriemidler

Inden denne dato skal du have indberettet dine medarbejderes optjente feriepenge fra overgangsperioden til Lønmodtagernes Feriemidler.

1. januar 2021

Dine medarbejdere skal godkende indberetningen til Lønmodtagernes Feriemidler

I starten af januar 2021 modtager dine medarbejdere et brev, hvor de kan se og godkende det beløb, du har indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler.

1. juni 2021

Indeksering af feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler

I juni bliver feriemidlerne fra overgangsperioden reguleret med en indeksering, som fastsættes af Lønmodtagernes Feriemidler.

1. juli 2021

Første opkrævning af forfaldne feriemidler

I juli 2021 får I første gang den årlige opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler for medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen eller forladt arbejdsmarkedet.

31. august 2021

Skal I beholde feriemidlerne i virksomheden?

Den 31. august 2021, og hvert år fremover, har I frist til at informere Lønmodtagernes Feriemidler om I vil beholde de feriemidler, som I ikke fik en opkrævning på i juli, eller om I vil indbetale dem.

1. september 2021

Frist for indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Inden den 1. september skal I have indbetalt de feriemidler, som I modtog opkrævning på i juli.

1. oktober 2021

Første udbetaling fra Lønmodtagernes Feriemidler

I oktober 2021 vil man for første gang kunne få udbetalt indefrosne feriemidler fra Lønmodtagernes Feriemidler i forbindelse med, at man har gået på pension.

31. december 2021

Kort ferieår

Feriedagene fra det korte ferieår – de 16,64 dage – kan afholdes indtil den 31. december 2021.

Bliv klog på den nye ferielov

Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Find svar på dine spørgsmål om den nye ferielov

 • Hvad betyder samtidighedsferie?

  Samtidighedsferie betyder, at du kan holde betalt ferie, så snart du har optjent den. De dage, som du optjener i den ene måned, kan du bruge til at holde betalt ferie for i den efterfølgende måned.

  Du optjener fortsat 2,08 feriedage pr. måned og har ret til at samle dine feriedage og holde ferie, som du plejer - for eksempel tre ugers sommerferie.

 • Hvorfor optjener jeg kun 16,64 feriedage i 2019?

  I overgangen til den nye ferielov vil ferieoptjeningsåret i 2019 være forkortet. Du vil derfor kun optjene betalt ferie fra den 1. januar til den 31. august 2019, hvilket svarer til 16,64 feriedage. Du mister dog ikke ferie.

  De feriepenge, som du optjener i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 (overgangsperioden), vil blive indefrosset og udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

  Du vil stadig have ret til 25 feriedage, da du pr. 1. september 2020 begynder at optjene ferie, som du kan holde løbende.

 • Hvorfor bliver nogle af mine feriepenge indefrosset, til jeg går på pension?

  Med indførelsen af den nye ferielov vil du i princippet optjene 10 ugers betalt ferie i 2020 - mod normalt fem ugers betalt ferie. For at regulere dette er der indført en overgangsperiode fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

  De feriepenge, som du optjener i overgangsperioden, svarende til fem ugers betalt ferie, vil blive indefrosset og først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

 • Mister jeg ferie, når pengene først bliver udbetalt den dag, jeg går på pension?

  Du mister ikke ferie, selvom feriepengene indefryses og først bliver udbetalt, når du går på pension. De indefrosne feriepenge vil desuden blive forrentet, indtil du får dem udbetalt.

  Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter de indefrosne feriepenge, og du vil i første kvartal af 2021 modtage et brev fra fonden om det opgjorte feriebeløb. Det er vigtigt, at du kontrollerer oplysningerne i det brev.

  Der er ikke stor forskel på indefrysningen og den praksis, som vi har i dag.

  Med den nuværende ferielov ruller du nemlig kontinuerligt fem ugers betalt ferie foran dig, som du alligevel først får udbetalt den dag, du går på pension.

 • Skal man afholde gammel ferie før ny, hvis man har ferie til gode fra gammel ferielov efter overgangsperioden?

  Der er ikke noget lovkrav om, at feriedage fra den gamle ferieordning skal afholdes før ferie optjent i overgangsperioden.

  Så det vil være arbejdsgiver, der bestemmer, hvis en medarbejder har mange feriedage til afholdelse, hvilke dage der afholdes først.

 • Hvis medarbejdere får mere end 1% i ferietillæg, er de ekstra penge så feriepengeberettiget?

  Ferieloven svarer ikke på dette.

  Ferieloven forholder sig "kun" til ferietillægget, og det er ikke feriepengeberettiget. Ud fra forholdets natur vil det ekstra ferietillæg heller ikke være det.

  Vær dog opmærksom på, at det kan være at enkelte overenskomster, som kan finde på at forholde sig anderledes.

 • Hvor mange dage opsparer man som 14-dagslønnet?

  En medarbejder optjener ret til 2,08 dages ferie for hver måned, man er ansat efter den 1. september 2020. 

  Hvis lønsystemet optjener ferie i forbindelse med lønkørsler, vil man som 14-dages lønnet optjene 0,07 feriedag pr. dag, man er beskæftiget i lønperioden.

  I følge Ferieloven kan man maksimalt optjene 25 dages ferie i en ferieoptjeningsperiode (12 måneder).