Klar til håndtering af den nye ferielov? Lessor guider dig

Danskerne skal have ny ferielov. Her på siden kan du finde information om overgangen fra "den gamle" ferielov til samtidighedsferie.

Med den nye ferielov har vi fået samtidighedsferie, det vil sige, at du optjener feriedage hver måned og kan allerede afholde ferie måneden efter. Samtidighedsferien startede den 1. september 2020. 

På denne side samler vi løbende en masse information, som kan guide dig i forhold til overgangsperioden og samtidighedsferien. 

Her kan du se, hvordan overgangen fra den gamle ferielov til den nye ferielov ser ud - rent grafisk.

Den nye ferielov - grafik

Lessor giver dig overblikket

Der er mange forskellige elementer og datoer at holde styr på, når vi går fra overgangsordning til samtidighedsferie. 

For at hjælpe dig godt på vej og give dig det forkromede overblik, får du her en tidslinje, hvor du kan holde dig ajour. I tidslinjen kan du også finde vores artikler som kan guide dig.

1. september 2019

Overgangsperioden starter

Fra denne dato er vi i overgangsperioden – eller indefrysningsperioden – som den også kaldes. Fra denne dato og indtil den 31. august 2020 vil optjente feriepenge blive indfrosset og først komme til udbetaling, når du går på pension. Som altid er der dog visse undtagelser.

Ny ferielov: Det sker der i overgangsperioden

Sådan indberetter du feriepengene fra overgangsperioden.

30. april 2020

Afslutning på ferieåret 2018

Virksomheden skal tage stilling til, om den ønsker at overføre ikke afholdt ferie til næste ferieafholdelsesperiode.

1. maj 2020

Nyt ferieår under den eksisterende ferielov starter

Fra denne dato og indtil den 31. december 2021 er det muligt at afholde de 16,64 feriedage, som er optjent fra den 1. januar til den 31. august 2019. Medarbejdere, der ikke har nået at optjene 16,64 feriedage til afholdelse i det korte ferieår, kan nu søge om fondsferiedage.

Det skal du være opmærksom på ved udbetaling af ferietillæg i overgangsperioden

31. august 2020

Overgangsordningen slutter

Den ferie, som dine medarbejdere ikke har afholdt i perioden, bliver overført til samtidighedsferien.

Det skal du huske i overgangsperioden til den nye ferielov

1. september 2020

Samtidighedsferien starter

Samtidighedsferien starter, og medarbejdere kan holde ferie i takt med, at ferien optjenes. Der optjenes 2,08 feriedag pr. måned.

Sådan afholder du ferie i samtidighedsferien

Skal dine medarbejdere have mulighed til at holde forskudsferie? 

Nye regler om feriehindring

1. november 2020

Kontroller indberetningen til Lønmodtagernes Feriemidler

Kontroller indberetninger af feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i god tid før fristen går ud den 31. december 2020.

31. december 2020

Frist for indberetning til Lønmodtagernes Feriemidler

Inden denne dato skal du have indberettet dine medarbejderes optjente feriepenge fra overgangsperioden til Lønmodtagernes Feriemidler.

1. januar 2021

Dine medarbejdere skal godkende indberetningen til Lønmodtagernes Feriemidler

I starten af januar 2021 modtager dine medarbejdere et brev, hvor de kan se og godkende det beløb, du har indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler.

31. maj 2021

Udbetaling af ferietillæg

Ferietillægget for perioden fra den 1. september til 31. maj skal udbetales sammen med lønnen for maj, såfremt I ikke har valgt at udbetale ferietillægget samtidig med at medarbejderen afholdelser sin ferie.

Læs mere om udbetaling af ferietillæg i artiklen her

1. juni 2021

Indeksering af feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler

I juni bliver feriemidlerne fra overgangsperioden reguleret med en indeksering, som fastsættes af Lønmodtagernes Feriemidler.

1. juli 2021

Første opkrævning af forfaldne feriemidler

I juli 2021 får I første gang den årlige opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler for medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen eller forladt arbejdsmarkedet.

31. august 2021

Skal I beholde feriemidlerne i virksomheden?

Den 31. august 2021, og hvert år fremover, har I frist til at informere Lønmodtagernes Feriemidler om I vil beholde de feriemidler, som I ikke fik en opkrævning på i juli, eller om I vil indbetale dem.

31. august 2021

Udbetaling af ferietillæg

Med august-lønnen skal der udbetales ferietillæg for perioden fra den 1. juni til den 31. august.

1. september 2021

Frist for indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Inden den 1. september skal I have indbetalt de feriemidler, som I modtog opkrævning på i juli.

1. oktober 2021

Første udbetaling fra Lønmodtagernes Feriemidler

I oktober 2021 vil man for første gang kunne få udbetalt indefrosne feriemidler fra Lønmodtagernes Feriemidler i forbindelse med, at man har gået på pension.

25. november 2021

Overførsel af ferie ud over 4 uger

Overførsel af ferie ud over 4 uger - det der tidligere blev kaldt 5. ferieuge. Hvis virksomheden og medarbejderne er enige om at overføre ferie, skal I lave en skriftlig aftale herom.

Fristen for at overføre ferie ud over 4 uger er den 31. december 2021, og du kan indtaste oplysningerne på virk.dk allerede fra den 25. november.

31. december 2021

Kort ferieår

Feriedagene fra det korte ferieår – de 16,64 dage – kan afholdes indtil den 31. december 2021.

31. januar 2022

Overførsel af ferie op til 4 uger ved feriehindring

Ved feriehindring - altså hvis medarbejderen bliver forhindret i at afholde ferie for eksempel på grund af sygdom, er det muligt at overføre op til 4 ugers ferie. Du kan indtaste oplysningerne om overførsel af ferie fra den 5. januar 2022 indtil den 31. januar 2022.

Læs mere om overførsel af ferie ved feriehindring på Lessor Blog.

Sådan håndterer du ferieloven

Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Find svar på dine spørgsmål om den nye ferielov

 • Hvad betyder samtidighedsferie?

  Samtidighedsferie betyder, at du kan holde betalt ferie, så snart du har optjent den. De dage, som du optjener i den ene måned, kan du bruge til at holde betalt ferie for i den efterfølgende måned.

  Du optjener fortsat 2,08 feriedage pr. måned og har ret til at samle dine feriedage og holde ferie, som du plejer - for eksempel tre ugers sommerferie.

 • Hvordan ser samtidighedsferiens ferieår og ferieafholdelsesperiode ud?

  Fra den 1. september får vi et nyt ferieår og en ny ferieafholdelsesperiode.

  I samtidighedsferien går ferieåret, hvor dine medarbejderes optjener deres feriepenge, fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende år. Ferieafholdelsesperioden udgør den samme periode som ferieåret, men strækker sig 4 måneder længere – altså går den fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år.

  Dermed har dine medarbejdere mulighed for at afholde ferie, samtidig med at den bliver optjent. De kan også gemme ferie til for eksempel efterårsferien og juleferien det efterfølgende år.

 • Hvornår udbetaler jeg ferietillægget i samtidighedsferien?

  Når vi går over til samtidighedsferien den 1. september, har du to muligheder for, hvornår du kan udbetale ferietillæg til en medarbejder.

  1. Du kan vælge at udbetale ferietillægget over to omgange i løbet af ferieåret. Da skal du udbetale de første ni måneders ferietillæg sammen med lønnen for maj måned. Ferietillægget for de sidste tre måneder skal udbetales sammen med lønnen for august.
  2. Du kan vælge at udbetale ferietillægget, samtidig med at medarbejderen afholder sine feriedage.

  Du kan helt selv bestemme, hvilken af de to muligheder du vil benytte dig af, når du skal udbetale medarbejdernes ferietillæg.

 • Hvad er forskudsferie?

  Fra den 1. september går vi over til samtidighedsferie, og fra denne dato bliver det muligt for dine medarbejdere at afholde forskudsferie. 

  Forskudsferie er betalt ferie på forskud. Dine medarbejdere har ikke krav på forskudsferie, og det er derfor noget, du skal indgå en aftale om med din medarbejder – gerne på skrift.

 • Hvordan skal jeg beregne, hvor meget medarbejderen skal have i forskudsferie?

  Hvis medarbejderen har ferie med løn, skal det udbetalte beløb fratrækkes de opsparede feriemidler, som medarbejderen optjener senere i ferieåret.

  Hvis der er tale om forskudsferie til en timelønnet medarbejder, udregner du feriegodtgørelsen baseret på medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger, inden ferien bliver afholdt.

 • Hvordan håndterer jeg feriedifferenceberegning i den nye ferielov?

  Ifølge den nye ferielov skal der laves feriedifferenceberegning, hvis en medarbejder går ned i tid.

  Det betyder, at 20% reglen, som vi kender fra den gamle ferielov, udgår, så uanset hvor mange timer medarbejderen går op eller ned i tid, skal der ske en feriedifferenceberegning.

  Her er et eksempel

  En medarbejder går ned i tid - fra 37 timer til 30 timer om ugen. Medarbejderen optjener ferietimer således:

  37 timer om ugen = 7,4 timer pr. dag

  30 timer on ugen = 6 timer pr. dag

  Difference pr. dag er dermed:

   7,4 timer– 6 timer = 1,4 timer pr. dag.

  Da medarbejderen på optjeningstidpunktet arbejdede 37 timer om ugen, skal medarbejderen have udbetalt mere i løn, når der afholdes ferie.

  Der skal udbetales 1,4 time pr. dag til den gældende timesats, som medarbejderen får, på det tidspunkt ferien afholdes.

  Det gælder også omvendt. Hvis medarbejderen går op i tid, vil der blive dannet et løntræk.

 • Hvorfor optjener jeg kun 16,64 feriedage i 2019?

  I overgangen til den nye ferielov vil ferieoptjeningsåret i 2019 være forkortet. Du vil derfor kun optjene betalt ferie fra den 1. januar til den 31. august 2019, hvilket svarer til 16,64 feriedage. Du mister dog ikke ferie.

  De feriepenge, som du optjener i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 (overgangsperioden), vil blive indefrosset og udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

  Du vil stadig have ret til 25 feriedage, da du pr. 1. september 2020 begynder at optjene ferie, som du kan holde løbende.

 • Hvor længe kan man afholde feriedage, som er optjent i 2019?

  Feriedage, som er optjent i 2019 (16,64 feriedage fra den 1. januar til den 31. august 2019), kan afholdes helt frem til den 31. december 2021.

 • Hvorfor bliver nogle af mine feriepenge indefrosset, til jeg går på pension?

  Med indførelsen af den nye ferielov vil du i princippet optjene 10 ugers betalt ferie i 2020 - mod normalt fem ugers betalt ferie. For at regulere dette er der indført en overgangsperiode fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

  De feriepenge, som du optjener i overgangsperioden, svarende til fem ugers betalt ferie, vil blive indefrosset og først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

 • Mister jeg ferie, når pengene først bliver udbetalt den dag, jeg går på pension?

  Du mister ikke ferie, selvom feriepengene indefryses og først bliver udbetalt, når du går på pension. De indefrosne feriepenge vil desuden blive forrentet, indtil du får dem udbetalt.

  Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter de indefrosne feriepenge, og du vil i første kvartal af 2021 modtage et brev fra fonden om det opgjorte feriebeløb. Det er vigtigt, at du kontrollerer oplysningerne i det brev.

  Der er ikke stor forskel på indefrysningen og den praksis, som vi har i dag.

  Med den nuværende ferielov ruller du nemlig kontinuerligt fem ugers betalt ferie foran dig, som du alligevel først får udbetalt den dag, du går på pension.

 • Skal man afholde gammel ferie før ny, hvis man har ferie til gode fra gammel ferielov efter overgangsperioden?

  Der er ikke noget lovkrav om, at feriedage fra den gamle ferieordning skal afholdes før ferie optjent i overgangsperioden.

  Så det vil være arbejdsgiver, der bestemmer, hvis en medarbejder har mange feriedage til afholdelse, hvilke dage der afholdes først.

 • Hvis medarbejdere får mere end 1% i ferietillæg, er de ekstra penge så feriepengeberettiget?

  Ferieloven svarer ikke på dette.

  Ferieloven forholder sig "kun" til ferietillægget, og det er ikke feriepengeberettiget. Ud fra forholdets natur vil det ekstra ferietillæg heller ikke være det.

  Vær dog opmærksom på, at det kan være at enkelte overenskomster, som kan finde på at forholde sig anderledes.

 • Hvordan håndteres restferie i den nye ferielov?

  Restferie skal enten overføres eller udbetales. Ifølge ferieloven skal medarbejdere holde sine fire ugers ferie, og medarbejdere kan derfor ikke få overført eller få udbetalt dem. Eventuel restferie skal overføres til Arbejdsmarkedets Feriefond.

  Du må gerne udbetale eller overføre den 5. ferieuge efter ferieårets udløb, uden at der skal angives nogen grund. Hvis der ikke er aftalt noget omkring den 5. ferieuge, skal den udbetales i marts måned.

 • Hvor mange dage opsparer man som 14-dagslønnet?

  En medarbejder optjener ret til 2,08 dages ferie for hver måned, man er ansat efter den 1. september 2020. 

  Hvis lønsystemet optjener ferie i forbindelse med lønkørsler, vil man som 14-dages lønnet optjene 0,07 feriedag pr. dag, man er beskæftiget i lønperioden.

  I følge Ferieloven kan man maksimalt optjene 25 dages ferie i en ferieoptjeningsperiode (12 måneder).

 • Hvordan bliver feriehindring behandlet i den nye ferielov?

  I den gamle ferielov havde dine medarbejdere mulighed til at få sine feriepenge udbetalt, hvis de var forhindret i at afholde feriedage, der lå i slutningen af ferieafholdelsesperioden, eller i perioden, hvor hovedferien skulle afholdes.

  I den nye ferielov er hovedreglen, at dine medarbejdere kun vil kunne overføre de feriedage, de er forhindret i at afholde, til næste ferieafholdelsesperiode.

  Undtagelserne fra hovedreglen er, hvis feriehindringen gælder sygdom eller barsel, eller hvis din medarbejder har ret til mere end 4 ugers betalt ferie. I det første tilfælde vil feriedagene blive overført til den næste ferieafholdelsesperiode. Kan din medarbejder heller ikke afholde feriedagene i løbet af denne periode, vil feriepengene kunne blive udbetalt.  I det tilfælde, hvor medarbejderen har ret til mere end 4 ugers ferie, vil du kunne lave en aftale med medarbejdere om, at feriedagene bliver overført til næste afholdelsesperiode, eller at de udbetales.

  Læg mærke til, at du er forpligtet til at udbetale feriepengene for den 5. ferieuge i marts måned, hvis medarbejderen har været fuldtidsansat i perioden, og I ikke har lavet en anden aftale om, hvordan denne ferieuge skal håndteres.