26 jan 2022

Susanna Christina Møller

Content Creator

Husk fristen for overførsel af ferie ved feriehindring

Der er mange frister at holde styr på, når det handler om den nye ferielov - og vi nærmer os nu endnu en frist.

Hvis din medarbejder har været forhindret i at holde sin ferie, inden afholdelsesperioden udløber den 31. december, har medarbejderen mulighed for at få overført op til fire ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode. For dig som arbejdsgiver er fristen for overførsel af feriedage den 31. januar.

 

Hovedreglen er, at at fire af de fem ugers ferie, som er optjent i perioden mellem den 1. september og den 31. august, som er ferieåret, skal være afholdt senest den 31. december. Men er medarbejderen er ferieforhindret, vil de første fire ferieuger kunne overføres.

For de timelønnede medarbejdere skal du give Feriepengeinfo besked om, hvor mange feriedage, der skal overføres. For medarbejdere med ret til ferie med løn skal du overføre ferien i dit eget lønsystem.

Hvornår er medarbejderen ferieforhindret?

Feriehindringen opstår, når medarbejderen på grund af for eksempel sygdom, barselsorlov eller overgang til selvstændigt erhverv ikke har mulighed for at holde ferie.

Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Læs mere om reglerne for feriehindring.

Vil du vide mere?

Har du behov for at få det store overblik over den nye ferielov, kan du kigge i Lessors guide om ferieloven - og har du brug for gode råd til den praktiske håndtering af den nye ferielov, kan du med fordel tilmelde dig kurset Sådan håndterer du ferielovenLønskolen.

Emner:

Ferielov Regler og love

Relaterede artikler