22 jul 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

Nye regler om feriehindring

Med den gamle ferielov var dine medarbejdere vant til, at de kunne få feriepenge udbetalt, hvis de var forhindret i at holde ferie. Det ændrer sig med den nye ferielov. Nu kan dine medarbejdere kun få overført ferie ved feriehindring.

Feriehindring opstår, når en af dine medarbejdere ikke kan holde ferie på grund af orlov i forbindelse med barsel eller adoption, egen sygdom eller andre særlige forhold.

I den gamle ferielov kunne medarbejderen få feriepengene udbetalt, hvis feriehindringen lå i slutningen af ferieafholdelsesperioden eller i perioden, hvor hovedferien skulle afholdes.

Dette ændrede sig i starten af overgangsperiodens korte ferieår den 1. maj. 

Feriehindring i overgangsperioden og samtidighedsferien

Hovedreglen i den nye ferielov er, at dine medarbejdere ikke vil kunne få disse feriepenge udbetalt. De vil kun kunne overføre de feriedage, de er forhindret i at holde, til et senere tidspunkt.

Denne regel trådte i kraft allerede i starten af overgangsperiodens korte ferieår den 1. maj. Hvis en medarbejder er forhindret i at holde hele eller dele af sin sommerferie, vil disse feriedage blive overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, som starter den 1. september.

Samtidighedsferiens ferieafholdelsesperiode løber fra den 1. september til den 31. december det efterfølgende år. Hvis din medarbejder er forhindret i at holde sin ferie i denne periode, overføres disse feriedage til den næste ferieafholdelsesperiode.

Det vil sige, at hvis du har en medarbejder, der er forhindret i at holde ferie i samtidighedsferiens første afholdelsesperiode, som udløber den 31. december 2021, vil disse dage blive overført og kunne afholdes helt frem til den 31. december 2022.

Undtagelser fra hovedreglen

Der er dog nogle undtagelser fra hovedreglen om, at feriepengene ikke må udbetales ved feriehindring.

Undtagelserne gælder, hvis medarbejderen er forhindret i at holde ferie på grund af sygdom eller barsel. Feriedagene vil i første omgang blive overført til næste afholdelsesperiode. Hvis medarbejderen heller ikke kan afholde ferien i denne periode, vil feriepengene kunne blive udbetalt.

Det er også tilfældet, hvis medarbejderen har ret til mere end 4 ugers betalt ferie. I det tilfælde kan du lave en aftale med medarbejderen om, at den 5. ferieuge bliver overført til næste afholdelsesperiode, eller du kan udbetale dem.

Hvis du ikke har lavet en aftale med medarbejderen om, hvordan den 5. ferieuge skal håndteres, er du forpligtet til at udbetale feriepengene i marts måned. Dette gælder dog kun, hvis medarbejderen har været fuldtidsansat i den periode, ferien er optjent.  

 

Ønsker du at få en bedre forståelse for den nye ferielov? På vores ferielovskursus bliver du klog på samtidighedsferien, overgangsperioden og den nye ferielov generelt. Læs mere og tilmelding dig her.

Vil du vide mere om, hvilke regler og muligheder, der gælder, når en medarbejder skal på barsel eller forældreorlov? Så kan du tilmelde dig vores kursus, hvor du får det fulde overblik over barselreglerne. Læs mere og tilmeld dig her.

Emner:

Ferielov Regler og love

Relaterede artikler