Persondatapolitik

Når du besøger lessor.dk indsamler Lessor information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger Lessor til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på lessor.dk og til at understøtte vores markedsføring af tilbuddene fra Lessor. 

Indsamlingen af oplysninger på lessor.dk sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. Såfremt der via lessor.dk foretages behandling af personoplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, vil behandlingen ske i overensstemmelse med persondataloven.

Lessor registrerer automatisk ip-adresse og data vedrørende din adfærd, når du navigerer mellem forskellige sider på websitet. Disse oplysninger bliver ikke kædet sammen med din navn og email.

Lessor bruger i den forbindelse forskellige analyseværktøjer, såsom Google Analytics og Hotjar, der bistår med at indsamle statistiske og adfærdsmæssige oplysninger om brugen af lessor.dk.

Lessor.dk indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på to måder:

• Ved brug af såkaldte cookies
• Ved at brugeren selv afgiver oplysninger

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved udfyldning af kontraktformular, registrering, deltagelse i en undersøgelse eller lignende. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail og interesse for forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Lessor, skal du rette henvendelse på webmaster@lessor.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Endvidere træffer vi fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.