05 maj 2020

Anne Skov Lykke Rasmussen

Marketing Communication Specialist

Guide: Det skal du vide om det korte ferieår

Ligesom tidligere år starter vi den 1. maj på et nyt ferieår. I år er det dog anderledes, da det nye ferieår kun er på fire måneder.

Grunden til, at det er anderledes i år, er, at vi nu er i overgangsperioden til den nye ferielov. Siden det indeværende ferieår varer frem til den nye ferielov træder i kraft den 1. september, har optjeningsåret nødvendigvis også været kortere.

Hovedændringen fra den gamle til den nye ferielov er, at vi får samtidighedsferie. Fra den 1. september 2020 skal vi altså opspare ferie samtidig med, at vi har mulighed for at afholde den. Det er der flere fordele ved – særligt for nye medarbejdere på arbejdsmarkedet.

Det korte ferieår ligger i overgangsperioden frem til samtidighedsferie

Overgangsperioden startede den 1. september 2019, og den slutter den 31. august 2020. Denne periode kaldes også indefrysningsperioden, da de feriepenge, en medarbejder optjener, bliver indefrosset og er først tilgængelige til udbetaling, når medarbejderen går på pension.

Her i overgangsperioden har vi så det korte ferieår, hvor vi har 16,64 feriedage til rådighed indtil den 1. september. Det er de feriedage, som er optjent fra den 1. januar 2019 og indtil den 31. august 2019, der skal afholdes i denne periode. Det er derfor en god idé, at få lavet en aftale, med medarbejderne omkring afholdelse af ferie frem til og med den 31. august. 

Hvis man er ansat på funktionæroverenskomst, og ikke bruger alle de 16,64 feriedage i det korte ferieår, kan disse overføres til samtidighedsferien i den nye ferielov.

Timelønnede kan afholde ferie, der er til overs fra det korte ferieår, helt frem til den 31. december 2021.

Ny ferielov – samme antal feriedage

Selvom det ikke lyder af meget med 16,64 feriedage fra den 1. maj og indtil den 31. august, så mister du ingen feriedage.

Alle medarbejdere, der har optjent ferie sidste år, har stadig ret til 25 feriedage fordelt over et helt år. Fra den 1. september vil du nemlig optjene 2,08 feriedag pr. måned. Fra september til december 2020 vil det være 8,32 feriedage. Og sammenlagt med de 16,64 bliver det 25 feriedage – altså samme antal, som tidligere.

Planlægning af ferieafholdelse

Da der er 16,64 feriedage at gøre godt med fra den 1. maj til den 31. august, kan det dog blive en udfordring at holde mere end tre ugers sommerferie, hvis medarbejderne også gerne vil have en fridag omkring Kristi Himmelfartsdag i slutningen af maj og også ønsker at holde efterårsferie i oktober.

Det er det dog muligt at planlægge sig ud af, hvis medarbejderen har haft mulighed for at overføre feriedage fra sidste ferieår. Det kan også være, at virksomheden vil lade medarbejderne afholde feriedage på forskud – så bliver det lettere at få regnestykket til at gå op.

 

Vil du lære mere om den nye ferielov?

Du kan få meget mere dybdegående viden om den nye ferielov på vores ferielovkursus, hvor vi går i dybden med den nye lov. Læs mere om kurset her…

Emner:

Ferielov Lønadministration Regler og love

Relaterede artikler