26 jun 2019

Anne Rasmussen

Marketing Communication Specialist

Ny ferielov: Det sker der i overgangsperioden

Sommerferien nærmer sig - og det gør datoen, hvor den nye ferielov træder i kraft også. Men hvad skal vi have pakket i kufferten, inden rejsen mod den nye ferielov kan starte? Der kan være flere forskellige ting, der skal være styr på alt efter hvilket lønsystem, din virksomhed har, og hvordan medarbejdernes ferieordninger ser ud.

Hos Lessor vil vi gerne hjælpe dig godt på vej, så der både er styr på begreber og systemer inden den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Tidligere har vi optjent ferie forskudt – altså fra den 1. januar til den 31. december. Den optjente ferie skulle så afholdes i ferieåret, som starter den 1. maj, året efter.

Med den nye ferieordningen overgår vi til samtidighedsferie, hvor medarbejderen optjener og afvikler sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder (ferieåret). Medarbejderen optjener 2,08 feriedage om måneden - ligesom nu - som kan afholdes allerede måneden efter. 

For at kunne overgå til samtidighedsferie - når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 - skal vi igennem en overgangsperiode.

Første stop: Overgangsperioden

Overgangsperioden går fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

I overgangsperioden bliver dine feriedage optjent som hidtil – de bliver dog indefrosset, så du ikke kan bruge dem i det efterfølgende ferieår. Der er vi nemlig overgået til den nye ferieordning, så her har vi samtidighedsferie. Det kan godt komme til at lyde som om, du mister dine feriedage, men det er heldigvis ikke tilfældet.

I 2019 optjener dine medarbejdere ferie, som de plejer, indtil den 31. august 2019. 

Det vil sige, at dine medarbejdere kommer til at optjene 16,64 feriedage i alt fra perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. Disse feriedage skal dine medarbejdere bruge i sommerperioden 1. maj 2020 til 30. september 2020. 

Dine medarbejdere optjener desuden 25 feriedage i overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, som bliver indefrosset.

Indefrysning af feriemidler - indbetaling til feriefond eller blive i virksomheden?

Du mister altså ikke feriedage. Du kan bare først bruge feriedagene - eller få dem udbetalt - når du går på pension. Indtil da vil feriemidlerne være indefrosset.

I overgangsperioden skal virksomheden håndtere indefrysningen af medarbejdernes feriedage. Det kan ske på forskellige måder afhængigt af ansættelsesforhold, og hvordan man vælger, at feriedagene skal indefryses. 

Som virksomhed kan I selv vælge at hensætte beløbet for medarbejdernes feriedage i overgangsperioden - eller indbetale medarbejdernes optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. 

Lønmodtagernes Feriemidler er en ny fond, som forvalter medarbejderens penge (tilgodehavende feriemidler) og sørger for, at medarbejderne får udbetalt det, de har krav på.

Vil du vide mere om den nye ferielov, og hvad der sker i overgangsordningen?

I efteråret 2019 afholder Lessor en række kurser om den nye ferielov. Kurserne vil være opdaterede i forhold til tidligere afholdte kurser og være tilpassede den aktuelle periode, vi er i - det vil sige: overgangsperioden.

Du kan læse mere om Lessors kurser om den nye ferielov - og tilmelde dig her

Emner:

Ferielov Regler og love Lønadministration

Relaterede artikler