11 apr 2023

Rikke Jensen

Content Specialist

Stort flertal stemmer ja til nye overenskomstaftaler

Et massivt flertal har stemt ja til de nye overenskomstaftaler, som er gældende fra 1. marts 2023 og to år frem. 600.000 privatansatte kan se frem til blandt andet lønstigninger og bedre barselsvilkår.

59,3% af fagforeningsmedlemmerne har deltaget i afstemningen om de nye overenskomster, og resultatet er ikke til at tage fejl af. Med ja-stemmer fra hele 79% af arbejdstagerne og 100% af arbejdsgiverne er overenskomsterne netop vedtaget og kan træde i kraft.   

Lønstigninger på vej 

De nye toårige overenskomster gælder for rundt regnet 600.000 privatansatte, men der er forskel på indholdet fra branche til branche. Der er dog nogle tiltag, som går igen i de fleste overenskomster: 

  • Lønstigninger 
  • Mere arbejdsgiverbetalt pension 
  • Fritvalgskontoen stiger 
  • Bedre barselsvilkår - særligt for far 

Flere af fagbevægelsens topforhandlere forventer, at lønstigningerne vil ende på 11-12% over de næste to år, når virksomhedernes lokalaftaler er på plads. Lokalaftalerne gør, at overenskomsterne bliver skræddersyede til de enkelte virksomheder, så de bliver mere relevante og fleksible. 

 

Overenskomster påvirker langt flere brancher 

Industrien, byggebranchen, finansområdet, detailhandlen, transportområdet, malere og hotel- og restaurationsbranchen er omfattet af de nye overenskomster, men faktisk vil overenskomsterne have betydning for langt flere brancher.   

Konkurrencen om de bedste medarbejdere gør nemlig, at andre virksomheder kommer til at skele til de de løn- og ansættelsesvilkår, der er aftalt i de nye overenskomster – selvom de ikke er bundet af dem. Det gør de for at se, om det, de tilbyder, er attraktivt nok for kommende medarbejdere. Det er nemlig klart, at mange medarbejdere hellere vælger overenskomstdækkede arbejdspladser, hvis løn- og ansættelsesforhold er væsentligt bedre der.   

 

Nemt at opdatere de nye forhold i LessorLøn 

Efter vedtagelsen af overenskomsterne venter der virksomhederne et stort arbejde med at få opdateret de nye forhold i lønsystemet. Overenskomsterne trådte allerede i kraft 1. marts, såfremt de blev stemt igennem. Det betyder, at 600.000 medarbejdere nu skal have deres ekstra løn og pension udbetalt med tilbagevirkende kraft. 

Har du et lønsystem som LessorLøn med datostyring og overenskomststyring, er øvelsen nem. Her opdateres de nye lønvilkår nemlig helt automatisk for virksomheder under blandt andet DI’s og KL’s overenskomst - og medarbejderne får den rette løn udbetalt med tilbagevirkende kraft. Derudover bliver pensionsgrundlaget, fritvalgsgrundlaget og den ferieberettiget løn automatisk genberegnet.

Læs mere om LessorLøn her.

Emner:

Regler og love Ansættelseskontrakter

Relaterede artikler