30 sep 2022

Susanna Christina Møller

Content Creator

Mere tid og færre fejl med opdaterede overenskomster

Med LessorLøn får du glæde af, at en lang række overenskomster altid er opdaterede. Lessor sørger nemlig for at vedligeholde dem. For dig som lønbogholder betyder det mere tid, færre fejl og frem for alt sikkerhed for, at alt går rigtigt til – til glæde for både virksomheden og medarbejderne.

Som ansvarlig for lønudbetalingen i en virksomhed med medarbejdere under måske flere forskellige overenskomster ved du også, at der pludselig kan være meget, der skal justeres, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet. At justeringerne ofte skal ske med tilbagevirkende kraft, gør kun arbejdet sværere og endnu mere tidskrævende.

Overenskomststyringen i LessorLøn betyder, at du slipper for selv at skulle skabe overblikket og udføre justeringerne. Lønsystemet vedligeholder automatisk Finansforbundets overenskomst, Dansk Industris standardoverenskomster og alle overenskomsterne under Kommunernes Landsforening. Du behøver med andre ord ikke længere tænke på selv at administrere og vedligeholde de ofte komplekse regler, der er knyttet til for eksempel løntrin, satser, pensioner eller seniordage.

Opdateringen af overenskomsterne sker løbende, i takt med at de frigives.

Så snart en overenskomst er blevet opdateret, vil du kunne læse en besked om det, når du logger ind i lønsystemet.

Ud over overenskomsterne opdateres statens takster også i lønsystemet – blandt andet taksterne for kørsels- og rejsegodtgørelse.

Datostyring - både frem og tilbage i tid

Overenskomster vedtages ofte med et par måneders forsinkelse. Det kan derfor være nødvendigt at lave rettelser med tilbagevirkende kraft, for eksempel en justering af lønnen eller en ombytning af feriefridage til pension. I det tilfælde sikrer datostyringen, at alt træder i kraft på rette tidspunkt.

Tilføjelsen af en ændring medfører nemlig en automatisk genberegning af lønnen. På samme måde håndteres overenskomstændringer, der først træder i kraft på et senere tidspunkt. Så snart du når til lønperioden med den pågældende dato, vil de nye værdier blive brugt i beregningerne. 

Overenskomststyringen er lig med mere tid og færre fejl og blot en af mange funktioner i LessorLøn, der kendetegner systemet, og som gør det til en fleksibel, brugervenlig og ikke mindst professionel lønløsning. 

Læs mere om LessorLøn, og om hvordan du får mere lønfornøjelse.

Emner:

Lønadministration Regler og love

Relaterede artikler