12 jun 2022

Susanna Christina Møller

Content Creator

Få overblik over fortid, nutid og fremtid med datostyring i LessorLøn

LessorLøn er resultatet af mere end 50 års virke i lønbranchen. Først og fremmest stiller lønløsningen de bedste muligheder til rådighed for at udbetale den rigtige løn på det rigtige tidspunkt til medarbejderne. Datostyringen er en af de mange funktioner, der bidrager til at give dig overblik over både historiske, aktuelle og fremtidige forhold.

LessorLøn er et fuldt datostyret system. Det betyder blandt andet, at du kan oprette oplysninger på det tidspunkt, hvor du får kendskab til dem, men hvor de endnu ikke er trådt i kraft - og at du kan foretage ændringer med tilbagevirkende kraft. Sammen med muligheden for opsætning af virksomhedens egne regler giver det dig en opsætning, som er nem at vedligeholde og bidrager til korrekt lønafregning.

 

Datostyringen giver dig mulighed for at foretage ændringer, efter at en lønkørsel er afsluttet. Ændringerne og de beregninger, der er sket, vil fremgå af medarbejderens næste lønseddel. Det kan for eksempel være ændringer i lønsatser eller pensionsforhold, som du først bliver bekendt med, efter at lønnen er udbetalt.

Samtidig kan du tilføje for eksempel overenskomstændringer - både de ændringer, som er vedtaget med tilbagevirkende kraft, og de ændringer, som først bliver gældende senere. Tilføjelsen af ændringer medfører en automatisk genberegning af lønnen, så du ikke skal håndtere det manuelt.

Når ikke alle regler altid gælder for alle medarbejdere

LessorLøn giver dig mulighed for at opsætte virksomhedens regler for eksempelvis ferie, pensionsbetaling, feriefridage, omsorgsdage og barselsorlov.

Alle regler samles pr. medarbejdergruppe. Sker der senere generelle ændringer, kan du derfor nøjes med at ændre det på medarbejdergruppen.

Datostyringen sikrer, at den dag, hvor kriterierne opfyldes, vil medarbejderen automatisk få tildelt pension, skifte fra en pensionsordning til en anden eller få tildelt det rette antal feriefridage, seniordage eller omsorgsdage.

På samme måde kan du opsætte virksomhedens ordninger for barselsorlov, så datoerne før og efter fødsel automatisk beregnes, og medarbejderens orlovsforløb svarer til de aftalte ordninger. 

Datostyringen er blot en af mange funktioner i LessorLøn, der kendetegner systemet, og som gør det til en fleksibel, brugervenlig og ikke mindst professionel lønløsning. 

Læs meget mere om LessorLøn, og om hvordan du får mere lønfornøjelse.

Emner:

Lønadministration

Relaterede artikler