16 mar 2023

Susanna Christina Møller

Content Creator

Sikkerhed for, at alle tal stemmer inden lønkørsel

Som lønbogholder ved du, at tallene skal stemme. Med muligheden for lønberegning i LessorLøn kan du lave lige så mange prøvelønkørsler, som du har brug for inden bogføring af lønnen. Det giver dig langt større sikkerhed - både for, at den løn, du udbetaler, er korrekt, og at alle tilhørende poster er konteret korrekt.

Med LessorLøn kan du altid lave en prøvekørsel af lønnen. Det kan være, du har brug for det umiddelbart inden lønkørsel, når du opretter en ny medarbejder, når du laver korrekturer med tilbagevirkende kraft, eller når andre særlige forhold gør sig gældende. I alle tilfælde kan du eliminere eventuelle fejl og få langt større sikkerhed for, at alle tallene stemmer, når du bogfører lønnen.  

 

 

 

 

Nogle få sekunder. Det er den tid, det tager, at lave en lønberegning i LessorLøn, som sikrer dig, at alle tallene stemmer, inden du bogfører lønnen. Der er med andre ord ingen grund til at lade være.

I LessorLøn kan du lave en lønberegning på både en enkelt medarbejder, en enkelt afdeling og på alle medarbejdere, der er omfattet af lønkørslen. 

Ved en lønberegning på en enkelt medarbejder vil du kunne se alle lønposter, finansposter, betalingsposter, eIndkomst-poster og fraværsposter, der vedrører den pågældende medarbejder. Sådan kan du sikre dig, at alt er konteret korrekt inden bogføring af lønnen - og at den bogføringsfil, du afleverer til økonomiafdelingen, også er korrekt.

Når noget ikke stemmer

Skulle der være tal, der ikke stemmer - for eksempel finanskonteringen - når du laver en lønberegning, vil du automatisk få en anmærkning om det i LessorLøn. Det giver dig mulighed for at rette tallene inden den endelig bogføring.

LessorLøn giver dig også mulighed for selv at sætte op, i hvilke situationer du vil have anmærkninger. Det kan for eksempel være, hvis udbetalingen til en medarbejder overskrider et bestemt beløb, hvis en medarbejder mangler et skattekort eller har jubilæum.

Muligheden for at lave lønberegninger inden bogføring af lønnen og på den måde eliminere fejl er blot en af mange funktioner i LessorLøn, der kendetegner systemet, og som gør det til en fleksibel, brugervenlig og ikke mindst professionel lønløsning. 

Læs mere om LessorLøn, og om hvordan du får mere lønfornøjelse.

Emner:

Afstemninger Lønadministration

Relaterede artikler