06 dec 2022

Rikke Jensen

Content Specialist

Nem håndtering af ferie med LessorLøn

Med LessorLøn kan du sænke skuldrene lidt mere. Lønsystemet sørger nemlig for at håndtere alle de svære beregninger i forbindelse med optjening, afholdelse og afregning af ferie. Det gælder også beregninger for forskudsferie og feriedifference.

I LessorLøn kan du opsætte ferie lige efter din virksomheds behov. Det betyder, at du kan oprette alle de ferieordninger, du vil og tilpasse dem præcis, som du ønsker. Nogle skal have beregnet nettoferiepenge, mens andre skal have beregnet bruttoferiepenge. Og for funktionærer skal der beregnes hensættelse af feriepengeforpligtelse.

Der er også nogle medarbejdergrupper, der skal have pension af ferietillæg, mens andre ikke skal. Alt dette styres automatisk på ferieordninger.

Håndtér forskudsferie med LessorLøn

Efter indførelsen af den nye ferielov er det blevet muligt at give medarbejderne forskudsferie. Det er helt op til din virksomhed, hvor meget forskudsferie I tillader medarbejderne at holde. Det kan være 5 dage, 10 dage, 25 dage eller alt derimellem. Du skal bare angive det i systemet, og så vil tildelingen ske automatisk, når medarbejderen har behov for at anvende forskudsferiedage.

Overfør eller udbetal automatisk restferie

Har medarbejderne ferie tilovers i slutningen af året, kan du indstille LessorLøn til at overføre feriedagene til næste ferieår automatisk. Tillader din virksomhed for eksempel at udbetale max 5 dage, mens resten går tabt, så kan systemet opsættes til det. Der kan også være enkelte medarbejdere, der skal have dagene udbetalt.

”Det er helt op til vores kunder, hvad de gerne vil opsætte LessorLøn til at gøre - inden for loven selvfølgelig. I forhold til restferie kan virksomheden vælge at opsætte opgørelsen generelt, som vil gælde for alle medarbejdere - hvor meget skal de have overført eller udbetalt? Men virksomheden kan også håndtere manuelt per medarbejder, hvad der skal ske”, siger Product Owner for LessorLøn Lene Levring Schytter.

Beregn nemt feriedifference

I forbindelse med den nye ferielov blev reglerne for afregning af feriedifference ændret. Det betyder, at ferie skal justeres lige så snart en medarbejder går det mindste op eller ned i tid og ikke blot ved en 20% ændring i arbejdstid som før. Alt det klarer LessorLøn automatisk for dig.

”LessorLøn er et stærkt system til beregning af feriedifference. Lønsystemet holder selv øje med, om medarbejderen har optjent sin ferie på fuldtid eller deltid, og dermed hvilken sats ferien skal afregnes til, når den afholdes. De strengere krav sikrer, at medarbejderne ikke mister penge i tilfælde af, at de går fra en fuldtidsstilling til en deltidsstilling”, siger Lene Levring Schytter.

Systemet sørger også selv for at stoppe beregningen af feriedifference, når medarbejderen har afholdt den ferie, som var optjent på det gamle timetal.

Elevferie

I LessorLøn kan du også opsætte regler for tildeling af ferie til nyansatte elever. De vil dermed få tildelt elevferiedage automatisk for indeværende og næste ferieperiode i forhold til den angivne opsætning. I takt med optjeningen af almindelige feriedage vil elevferiedagene løbende blive nedskrevet.

Du slipper altså for at skulle håndtere feriedage manuelt til dine elever ved en ny ferieperiodes begyndelse.

Træk rapporter i systemet og få overblik

I LessorLøn kan du til hver en tid trække rapporter ud for at få et overblik over medarbejdernes forskellige saldi. Du kan f.eks. se, hvor meget ferie de hver især har afholdt eller mangler at afholde. Du kan selv filtrere i de oplysninger, du gerne vil have ud i rapporterne.

Du kan også altid lave et udtræk af feriepengeforpligtelsen, så du kender værdien af din virksomheds udestående feriedage efter hver lønkørsel.

LessorLøn er et fleksibelt og intuitivt lønsystem med mange muligheder. Håndtering af ferie er blot én af dem. Læs mere om LessorLøn her.  

Emner:

Ferielov Lønadministration Regler og love

Relaterede artikler