22 maj 2023

Rikke Jensen

Content Specialist

Nye regler for ansættelsesbeviser - er du forberedt?

Den 1. juli 2023 træder den nye lov om ansættelsesbeviser i kraft, og den får betydning for alle virksomheder i Danmark. Men er du forberedt? Der gælder blandt andet nye regler for, hvem der skal have en ansættelseskontrakt, og hvilke forhold du skal angive i kontrakten.

Der er ikke lang tid til 1. juli 2023, hvor den nye lov om ansættelsesbeviser træder i kraft. Så hvis du ikke allerede har helt styr på reglerne, så bliv hængende her, hvor vi gennemgår lovens mest markante ændringer.

Formålet med de nye ansættelsesbeviser er at skabe større gennemsigtighed og forudsigelighed for medarbejderne i forhold til løn, arbejdstid og arbejdsvilkår i det hele taget.

Hvilke nye krav stilles der til dig som arbejdsgiver?

De nye regler udvider pligten for dig som arbejdsgiver til at oplyse medarbejdere om deres arbejdsvilkår i ansættelsesbeviser.

Du skal være særligt opmærksom på de følgende fire punkter.

 

1. Flere jobs på samme tid

I dag står der i mange ansættelseskontrakter, at du ikke må have flere jobs ved siden af din nuværende stilling. Men den går ikke fra 1. juli 2023. Her bliver det forbudt for dig som arbejdsgiver at forhindre medarbejdere i at tage sideløbende ansættelser, hvis de ellers lever op til deres arbejdsmæssige forpligtigelser.

Når det er sagt, så er det ikke altid hensigtsmæssigt at have flere jobs, og det er der også taget stilling til i den nye lov.

Som arbejdsgiver må du nemlig godt nægte en medarbejder at tage flere jobs, hvis det kan forklares med et hensyn til sundhed og sikkerhed, beskyttelse af forretningshemmeligheder, integriteten i den offentlige forvaltning eller en mulig interessekonflikt.

Punktet her gælder for alle medarbejdere, hvilket betyder, at samtlige kontrakter, hvor det er indeholdt, skal laves om.

 

2. Strammere krav til hvem der skal have en kontrakt

Fra 1. juli 2023 har endnu flere medarbejdere krav på en kontrakt. Faktisk skal medarbejdere med en aftalt eller gennemsnitlig arbejdstid på blot tre timer om ugen i en periode over fire uger have en kontrakt.

Derudover skal alle medarbejdere, der ikke er garanteret et minimumstimetal have en kontrakt.

 

3. Flere nye detaljer skal angives i kontrakten

Timelønnede medarbejderes arbejdsplan varierer ofte fra uge til uge, og det kan være svært at forudsige, hvornår og hvor meget de skal arbejde. Men det bliver du som arbejdsgiver nødt til at være mere detaljeret omkring fremadrettet. Den nye ansættelsesbevislov kræver nemlig, at du angiver en række forhold med det formål at informere medarbejdere bedre om deres arbejdsvilkår.

For medarbejdere med varierende arbejdstider skal arbejdsgiver angive: - Hvordan medarbejderens arbejdsplan fastlægges

- Hvilke dage og tidsrum arbejdstid kan placeres

- Hvor mange timer medarbejderen minimum er garanteret

- Hvilken betaling medarbejderen får for timer ud over det garanterede timetal

- Hvornår medarbejderen senest kan forvente at kende sin arbejdsplan

 

4. Tidligere dokumentation for ændringer i kontrakt

I den nuværende lov skal ændringer i medarbejderes kontrakt dokumenteres skriftligt senest 30 dage efter, at de er trådt i kraft. Men fremadrettet skal ændringer i kontrakten dokumenteres skriftligt senest den dato, de træder i kraft. Det gælder dog ikke, hvis ændringerne kommer fra love eller overenskomster.

Der er ingen tvivl om, at den nye ansættelsesbevislov stiller større krav til dig som arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt, at du har styr på reglerne. Uorden i kontrakterne kan nemlig give tvister og godtgørelseskrav.

Hvis du ønsker en fuld gennemgang af ændringerne i den nye lov, og hvad du skal være opmærksom på, så tilmeld dig vores fysiske eller digitale halvdagskursus på Lønskolen “Få styr på ansættelseskontrakten”. Læs mere og tilmeld dig kurset om ansættelseskontrakter.

Emner:

Ansættelseskontrakter Regler og love HR

Relaterede artikler