16 jun 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

Sådan indberetter du feriepengene fra overgangsperioden

Overgangsperioden til den nye ferielov byder på flere ændringer for dig og din virksomhed. En af dem går på, hvordan du skal indberette feriepenge fra overgangsperioden.

De feriepenge, som er optjent i overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den. 31. august 2020, har oprindeligt ikke skulle udbetales. De skulle i stedet indefryses hos Lønmodtagernes Feriemidler, indtil medarbejderen engang forlod arbejdsmarkedet.

Den 15. juni blev regeringen og flere partier enige om, at man i oktober 2020 alligevel kan få 60 procent af de indefrosne feriemidler fra overgangsperioden udbetalt. Det svarer til 3 ugers ferie. Den nye aftale er kommet på plads som en del af genopretningen af dansk økonomi efter corona-pandemien.

Men selv om der nu er åbnet op for at få de indefrosne feriepenge udbetalt, skal du som arbejdsgiver stadig huske at indberette feriepengene optjent i overgangsperioden. Og i den forbindelse er der nogle ting, du skal være opmærksom på. 

Indberetning af medarbejderes feriepenge til eIndkomst

Har du medarbejdere, som du plejer at indberette feriepenge for til Feriekonto eller en godkendt feriekasse, behøver du ikke lave om på dine rutiner her i overgangsperioden. For denne medarbejdergruppe fortsætter indberetningen til eIndkomst som normalt.

Men hvis du har medarbejdere, der har ferie med løn, er det nyt, at du også skal indberette deres feriepenge til eIndkomst. Det er nemlig alle medarbejdere, der er underlagt ferieloven, du skal indberette feriepenge fra overgangsperioden for. Grunden til det er den førnævnte indefrysning af feriemidler fra overgangsperioden.

Feriepengene til fratrådte medarbejdere, der har løn under ferie, skal indberettes til Feriepengeinfo eller FerieKonto. Her skal I angive optjeningsår ’9999’ for de feriepenge, der gælder overgangsperioden. Er medarbejderen, der har løn under ferie, fortsat ansat, skal 12,5 procent af medarbejderens ferieberettigede løn indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler.

Brutto- eller nettobeløbet?

Det er også vigtigt, at du tjekker op på, om indberetningen skal være for feriepengenes netto- eller bruttobeløb.  

Hvis du indberetter feriepengene for timelønnede eller fratrådte funktionærer til Feriekonto eller en godkendt feriekasse, skal du indberette nettobeløbet - altså efter skat - som tidligere.

Hvis du indberetter feriepengene for timelønnede eller fratrådte funktionærer til Feriepengeinfo, hvor virksomheden står som udbetaler, skal du indberette bruttobeløbet - altså før skat. Skatten skal først udregnes, når feriepengene bliver udbetalt til medarbejderen. Denne nye regel er også gældende efter, overgangsperioden er slut den 31. august 2020.

Når du indberetter feriepengene fra overgangsperioden for funktionærer i fortsat ansættelse, skal det også være bruttobeløbet, du indberetter.   

Frist for indberetning af dine medarbejderes optjente feriepenge fra overgangsperioden er den 31. december 2020.

Få mere viden om den nye ferielov 

Vil du vide mere om, hvad du skal være opmærksom på i overgangsperioden og i den nye ferielov? Så hold øje med vores ferielovsside på hjemmesiden.

Du kan også læse mere om og tilmelde dig vores ferielovskursus, hvor du får en introduktion til den nye ferielov og bliver klædt godt på både til overgangsperioden og samtidighedsferien.

Emner:

Ferielov Corona

Relaterede artikler