09 jun 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

Det skal du huske i overgangsperioden til den nye ferielov

Vi er godt i gang med overgangsperioden til den nye ferielov. Hvilke ting er det, du skal huske på i denne periode? Vi giver dig en oversigt over de vigtigste punkter.

Overgangsperioden til den nye ferielov startede den 1. september 2019 og varer frem til den 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft.

I denne periode er der flere ting både arbejdsgivere og medarbejdere skal være opmærksomme på, når det gælder optjente feriepenge og afholdelse af ferie.

Tjek reglerne for indberetning af feriepenge fra overgangsperioden

Et vigtigt punkt på listen er, hvordan du indberetter de optjente feriepenge i overgangsperioden.

Feriepengene skal nemlig ikke udbetales, men indefryses, og de bliver først tilgængelige, når medarbejderen en gang forlader arbejdsmarkedet. Grunden til det er, at man ikke skal have dobbelt op med optjent ferie fra både overgangsperioden og samtidighedsferie fra den 1. september 2020.

Derfor skal I også huske at indberette feriepengene fra overgangsperioden for alle jeres medarbejdere, der er underlagt ferieloven – også de medarbejdere, der har ferie med løn.

Fristen for indberetning er den 31. december 2020. Du kan også vælge at indberette løbende fra august 2019.

Indberetning før eller efter skat?

Der er også kommet nye regler om, hvorvidt du skal indberette feriepengene før eller efter skat.

Hvor du tidligere skulle indberette feriepengene efter skat, kan der nu være tilfælde, hvor feriepengene skal indberettes før skat. Det kommer an på, hvilken medarbejdergruppe du indberetter for, om medarbejderen er fratrådt eller i fortsat ansættelse, og hvem der står som udbetaler af feriepengene.

Særlige indberetninger

I nogle tilfælde er der særlige regler for indberetningen af feriepenge fra overgangsperioden.

Det gælder for eksempel, hvis en af dine medarbejdere har været på barsel i løbet af overgangsperioden. Så skal du beregne og indberette feriepengene baseret på de sidste 4 uger, medarbejderen havde fuld løn. 

Hvis dine medarbejdere er omfattet af en overenskomst, der har et forhøjet ferietillæg eller feriegodtgørelse over 12,5 %, som for eksempel Horesta, bliver det overskydende beløb ikke indefrosset, men udbetalt. Men du skal stadig indberette medarbejdernes opsparede feriepenge i overgangsperioden til eIndkomst, hvor de så bliver fordelt mellem det, der skal indefryses, og det, der skal udbetales til medarbejderen.

Har du medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst, hvor de får AM-pension af feriepengene, skal du som arbejdsgiver også huske at indberette arbejdsgiverbidraget.

Det korte ferieår

I overgangsperioden har vi det korte ferieår, som varer fra den 1. maj til den 31. august. I denne periode er det de feriepenge, der blev optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, der står til rådighed for medarbejderen.

Det drejer sig om op til 16,64 dage, som medarbejderne kan holde ferie for i det fire måneder lange – eller korte om man vil – ferieår.

Medarbejdere, der var nye på arbejdsmarkedet i 2019, kan naturligt nok have haft svært ved at have optjent nok i feriepenge for sommeren 2020. Disse har derfor mulighed til at søge om fondsferiedage, der bliver taget fra de indefrosne feriepenge fra overgangsperioden.

Planlæg ferien for 2020 i god tid

Dine medarbejdere har som nævnt optjent op til 16,64 feriedage at holde ferie for i det korte ferieår. Det svarer til lidt over 3 ugers ferie. Men hvad med efterårsferien 2020?

Hvis du har medarbejdere, der gerne vil holde både sommer- og efterårsferie i år, er det en god idé at planlægge ferieafholdelsen så tidligt som muligt.

Grunden til det er, at når vi kommer til oktober 2020, og efterårsferien er på trapperne, har dine medarbejdere optjent ferie efter den nye ferielov og samtidighedsferie i en måneds tid. Det vil sige, at dine medarbejdere kun har opsparet 2,08 dage at holde fri for i efterårsferien.

For at kunne holde både sommer- og efterårsferie, har dine medarbejdere to alternativer:

  1. De kan holde kortere sommerferie og gemme nogle dage til efterårsferien. De overskydende feriedage fra det korte ferieår kommer nemlig med over i den nye ferieperiode, og kan afholdes helt frem til den 31. december 2021.
  2. Du kan som arbejdsgiver give medarbejderen ferie fra den nye ferieperiode på forskud. Det vil sige, at du kan aftale med dine medarbejdere, at de kan holde betalt efterårsferie for de dage, de optjener i oktober og november.

 

Vil du vide mere om den nye ferielov? Så kan du tage på vores ferielovskursus, hvor vi går i dybden med både overgangsperioden og samtidighedsferie. Læs mere her.

På vores ferielovsside kan du finde nyttige artikler, få overblikket med vores tidslinje og tage vores ferielovsquiz.

Emner:

Ferielov

Relaterede artikler