07 okt 2021

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Restferie: Vær opmærksom på fristerne for afholdelse og varsling

Med den nye ferielov skal medarbejdernes restferie være afholdt inden årsskiftet. Det er derfor en god idé at få lagt ferien ind i kalenderen allerede nu.

Den nye ferielov har medført en række ændringer, hvoraf flere af dem er værd at være særlig opmærksom på, når vi nærmer os årsskiftet.

Dine medarbejdere har i dag pligt til at holde mindst 4 ugers ferie - og som arbejdsgiver har du pligt til at sørge for, at det sker. Ubrugt ferie, der ligger inden for de 4 uger, kan hverken overføres eller udbetales. Samtidig er ferieafholdelsesperioden udvidet til 16 måneder - løbende fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år.

I praksis betyder det, at fire af de fem ugers ferie, som er optjent i perioden mellem den 1. september og den 31. august, som er ferieåret, skal være afholdt senest den 31. december. Kun i det tilfælde, at medarbejderen er ferieforhindret, vil de første fire ferieuger kunne overføres.

Med sådanne forpligtelser og mindre end tre måneder til fristens udløb kan det være en god idé at begynde at planlægge ferien allerede nu. Så sikrer du dig samtidig, at både virksomheden og medarbejdernes ønsker tilgodeses. 

Varsling af ferie

Hvornår ferien skal afholdes, aftales som udgangspunkt mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Hvis I ikke kan nå til enighed, har du som arbejdsgiver ret til at afgøre, hvornår medarbejderen holder ferie. I givet fald skal du være opmærksom på, at du skal give et varsel på 1 måned før feriens afholdelse. Det er derfor ikke for tidligt allerede nu at få restferien ind i kalenderen.

Hvad med den 5. ferieuge?

Den 5. ferieuge er omfattet af andre regler end de første fire uger, idet den både kan overføres til næste ferieafholdelsesperiode og udbetales.

Overførsel af den 5. ferieuge kræver, at

  • der indgås en skriftlig aftale med medarbejderen om overførsel senest den 31. december
  • arbejdsgiveren giver feriepengeudbetaleren besked om overførslen senest den 31. december

Hvis den 5. ferieuge hverken afholdes eller aftales overført, udbetales den automatisk efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Læs meget mere om den nye ferielov.

Emner:

Ferielov Regler og love

Relaterede artikler