12 maj 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

Fondsferiedage: Feriedage til medarbejdere, der er nye på arbejdsmarkedet

Nogle af de medarbejdere, der var nye på arbejdsmarkedet i 2019, har naturligt nok optjent færre feriedage til det korte ferieår, som vi er inde i nu. Derfor har de ret til fondsferiedage sommeren 2020.

Den 1. maj startede det nye ferieår, som i år kun varer i fire måneder på grund af den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september. 

Som konsekvens af det korte ferieår, har optjeningsåret også været tilsvarende kort – fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019.

For medarbejdere, der har været på arbejdsmarkedet et stykke tid, betyder overgangen ikke det store for ferieafholdelsen sommeren 2020. Men for medarbejdere, der var nye på arbejdsmarkedet i 2019, betyder det måske, at de ikke har haft mulighed til at optjene særligt meget ferie til det indeværende ferieår. Disse medarbejdere har derfor mulighed til at søge om fondsferiedage.

Hvad er fondsferiedage?

I overgangsperioden til den nye ferielov, der startede den 1. september 2019 og slutter den 31. august 2020, har man også optjent feriepenge. For medarbejdere, der var ansat før den 1. januar 2019, bliver 12,5 % af deres ferieberettigede løn fra overgangsperioden indefrosset i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, og er først tilgængelige, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

For medarbejdere, der først er kommet på arbejdsmarkedet efter den 1. januar 2019, gælder en anden ordning. De har optjent 2,08 feriedage hver måned i overgangsperioden, hvilket til sammen giver 25 feriedage fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Hvis man har optjent ferie over 4 måneder eller mindre i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019, kan medarbejderen søge om at få 8,3 af de indefrosne dage fra overgangsperioden til at holde ferie for i det korte ferieår, sammen med de faktisk optjente feriedage. Disse 8,3 feriedage er de såkaldte fondsferiedage.

Hvad skal du gøre som arbejdsgiver?

Medarbejdere, der har ret til fondsferiedage, skal selv søge om at få dem udbetalt på borger.dk. De bliver udbetalt som et engangsbeløb, der svarer til 12,5 % af medarbejderens ferieberettigede løn fra den 1. september til den 31. december 2019.

Feriefondsdagene skal afholdes som ferie uden løn, og det er derfor vigtigt, at I har aftalt, hvornår medarbejderen holder fondsferiedagene. På denne måde vil du kunne sørge for, at der bliver lagt et lønstræk tilsvarende beløbet fra fondsferiedagene ind, når medarbejderen afholder sin ferie.

Du skal ikke ændre i indbetalingen af medarbejderens feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Da medarbejderen søger fonden direkte, er det Lønmodtagernes Feriemidler, der holder styr på, hvor mange dage medarbejderen har ret til, når de en gang forlader arbejdsmarkedet.

 

Vil du vide mere om den nye ferielov og overgangsordningen? Så kan du tilmelde dig vores Ferielovskursus, hvor du får ny og vigtig viden om den nye ferielov.

Du kan også læse mere på vores side om den nye ferielov.

Emner:

Ferielov Regler og love

Relaterede artikler