20 feb 2023

Mette Nørlem

Jurist og ansættelsesretlig ekspert

5 vigtige punkter i den nye overenskomstaftale

Dansk Industri og CO-industri har netop landet årets første overenskomstaftale gældende fra 1. marts 2023 og to år frem. 230.000 danske arbejdstagere i industrien er omfattet af aftalen. Men hvad indeholder den? Vi giver dig overblikket her.

Den nye overenskomstaftale er på plads. Men inden den kan vedtages, skal den til afstemning blandt alle Industriens medlemmer, hvor et flertal skal stemme for. Afstemningen når dog ikke at blive afgjort inden 1. marts, men hvis aftalen stemmes igennem, får medarbejderne udbetalt den ekstra løn med tilbagevirkende kraft.

Lad os kigge nærmere på hovedpunkterne i den nye aftale.

Ny aftale påvirker det private arbejdsmarked

Den nye overenskomstaftale er selvfølgelig interessant for alle Industriens medarbejdere, men selvom du eller din virksomhed ikke er omfattet af industriens overenskomst, kan det godt betale sig at kigge nærmere på den - for den kan faktisk ende med at få stor betydning for andre også. Hvordan det?

Industriens overenskomst er den første, der forhandles på plads, og den plejer at danne ramme for øvrige overenskomster på det private arbejdsmarked, så de ender på nogenlunde samme niveau. Så hvad er de blevet enige om?


Aftalen i hovedpunkter:

  1. Aftalens mest ventede punkt handler ikke overraskende om løn. Høj inflation og faldende realløn betyder, at der er blevet landet en historisk høj lønstigning på cirka 4%. Du tænker måske, at 4% ikke lyder af meget, men der skal tages højde for, at denne fælles, landsdækkende lønstigning ofte suppleres af lokale lønstigninger. Dermed kan mange medarbejdere forvente langt højere lønstigninger, når de udover de 4% også får den lønstigning, der kan forhandles lokalt. Faktisk ender lokale lønforhandlinger nogle gange med at udgøre op til 2/3 af den samlede lønstigning.

  2. Industriens medarbejdere får også en form for ekstra lønstigning ved mindre selvbetalt pensionsbidrag. I dag betaler virksomhederne 8% i pension, mens medarbejderne selv betaler 4%. I aftalen fremgår det nu, at virksomhederne fremover skal indbetale 10%, mens medarbejderne ”slipper” med et selvbetalt bidrag på 2%. Der bliver altså ikke mere i pension til industriens medarbejdere, men arbejdsgiver betaler en større del af pensionen.

  3. Fritvalgskontoen, som er den del af lønnen, hvor medarbejderne selv bestemmer, om pengene skal udbetales som løn, pension, ekstra feriedage eller andet, bliver også reguleret op. Fremover vil fritvalg udgøre 9% af lønnen, mens det tal i dag er 7%.

  4. Med de nye barselsregler og dermed en større ligestilling af far og mor var det helt ventet, at betingelserne for barsel blev en del af forhandlingerne. Barselsperioden er dermed forlænget fra 32 uger til 36 uger – og nogle af de uger er specifikt tildelt far.

  5. Endelig er der blevet vedtaget bedre vilkår ved selvvalgt uddannelse. Fremover får medarbejderne fuld løn, mens de i dag kun får 85% af lønnen.

Læs mere om den nye overenskomstaftale på DI.

Emner:

Regler og love Ansættelseskontrakter

Relaterede artikler