14 dec 2021

Susanna Christina Møller

Content Creator

Corona: refusion fra første fraværsdag

Er virksomheden ramt af corona - hvad enten en medarbejder selv er smittet eller er i isolation som nær kontakt - er der nu mulighed for at modtage refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag.

Ordningen er resultatet af en trepartsaftale, som er indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter, kommuner og regioner.

Loven træder i kraft den 16. december 2021, men gælder med tilbagevirkende kraft i perioden fra den 23. november 2021 og frem til den 28. februar 2022.

Som arbejdsgiver kan du starte ansøgningsprocessen den 16. december 2021.

Du har som arbejdsgiver nu ret til at modtage refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag, når en medarbejdere er i isolation, forbi medarbejderen

  • enten selv er smittet med COVID-19 eller
  • er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19

Retten til refusion fra første fraværsdag bortfalder dog, hvis

  • medarbejderen ikke er dokumenteret smittet ved en test, men blot har symptomer
  • medarbejderen er i stand til at arbejde hjemmefra
  • medarbejderen frivilligt er gået i isolation
  • fraværet skyldes senfølger

Hvilken dag er første fraværsdag?

Den første fraværsdag for en smittet medarbejder er den dag, medarbejderen ikke kan møde på arbejde på grund af symptomer - og ikke først den dag, hvor testen med et positivt svar foreligger. 

Den første fraværsdag for en medarbejder, der er nær kontakt til en smittet, er den første dag, hvor medarbejderen er i islolation.

Vær opmærksom på, at du søge om refusion med tilbagevirkende kraft - allerede fra den 23. november 2021.

Hvornår er nære kontakter og nære kontakters nære kontakter omfattet af ordningen?

En nær kontakt er omfattet af ordningen om tidlig refusion, når

  • den pågældende skal gå i isolation på baggrund af myndighedernes anbefaling (nære kontakter, som er vaccinerede, er dermed ikke omfattet)

En nær kontakts nære kontakt er omfattet af ordningen om tidlig refusion, når

  • den pågældende har været i isolation på baggrund af et bekræftet tilfælde eller en mistanke om smitte ved Omikron-varianten, og
  • isolationen har fundet sted i perioden mellem den 29. november og den 7. december

Dokumentation

Forudsætningen for at modtage refusion fra første fraværsdag er, at den smittede medarbejder er dokumenteret smittet. For den nære kontakt er forudsætningen, at isolationen sker på baggrund af myndighedernes anbefaling.

Som arbejdsgiver er det dig, der skal kunne dokumentere, at en medarbejder er smittet med COVID-19 eller skal være i isolation som nær kontakt til en smittet. 

Dokumentationen kan være i form af et positivt testsvar fra den smittede medarbejder og en tro og love erklæring fra medarbejderen, som er nær kontakt.

Sådan søger du om refusion

Som arbejdsgiver skal du søge om refusion af sygedagpenge via NemRefusion. Som begrundelse for anmodningen om refusion fra første fraværsdag skal du angive enten 'covid-19 smittet' eller 'covid-19 nær kontakt isolation'.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om muligheden og reglerne for refusion fra første fraværsdag, kan du med fordel kigge forbi i Beskæftigelsesministeriet.

Emner:

Corona Refusion Fraværsregistrering Regler og love

Relaterede artikler