13 apr 2021

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Ny ferielov og ny model for udbetaling af ferietillæg

Den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020, åbner mulighed for udbetaling af ferietillæg til medarbejderne på to forskellige måder. Hidtil har de fleste virksomheder udbetalt ferietillægget én gang om året - typisk med lønnen for maj måned.

Medarbejdere, der holder ferie med løn, har krav på udbetaling af et ferietillæg svarende til 1 procent af den ferieberettigede løn i ferieåret. Det stod skrevet i den gamle ferielov - og det står skrevet i den nye ferielov. Det nye er, at udbetalingen af ferietillægget nu kan ske på to forskellige måder. I bestemmer selv, hvilken udbetalingsmodel I vælger for jeres virksomhed.

Udbetaling i takt med feriens afholdelse

I vil i din virksomhed stadig kunne udbetale ferietillægget, i takt med at medarbejderne holder ferie. Udbetalingen sker med andre ord på samme måde som under den tidligere ferielov. 

Fordelene ved udbetaling i takt med feriens afholdelse er, at du med sikkerhed ved, at du kun udbetaler det ferietillæg, medarbejderne har krav på. Du har med andre ord ingen udlæg. Samtidig kan dine medarbejdere have mere glæde af løbende udbetaling, hvis de for eksempel primært holder ferie i vinterhalvåret.

Udbetaling to gange om året

Hvis I ikke vælger at udbetale ferietillægget samtidig med afholdelse af ferien, skal det udbetales to gange om året.

  • Ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj skal udbetales sammen med lønnen for maj
  • Ferietillægget for perioden 1. juni til 31. august skal udbetales sammen med lønnen for august

Fordelene ved udbetaling to gange om året er, at du præcis ved, hvornår du skal udbetale ferietillæg, og nogenlunde kender det beløb, du skal betale de to gange om året.

Få helt styr på håndteringen af den nye ferielov

Vil du vide endnu mere om, hvordan du håndterer den nye ferielov, kan du med fordel besøge Lessors ferielovsside eller tilmelde dig kurset Sådan håndterer du ferieloven på Lønskolen.

Emner:

Ferielov Lønadministration Regler og love

Relaterede artikler