Nyttig viden om den nye ferielov

Hvad betyder samtidighedsferie? Hvorfor bliver mine feriepenge indefrosset? Og hvor meget ferie kan jeg holde i sommeren 2020?

Der kan være mange spørgsmål, der melder sig, når det handler om den nye ferielov. Vi har udarbejdet en FAQ ud fra de spørgsmål, vi ofte bliver stillet af vores kunder. Vi håber, den kan være en hjælp.

Find svar på dine spørgsmål om den nye ferielov

 • Hvad betyder samtidighedsferie?

  Samtidighedsferie betyder, at du kan holde betalt ferie, så snart du har optjent den.

  De dage, du optjener i en måned, kan du holde i samme måned, medmindre det står i din overnenskomst, at de optjente dage først kan afholdes i den efterfølgende måned.

  Du optjener fortsat 2,08 feriedage for hver måned, du er ansat, og du har ret til at samle dine feriedage og holde ferie, som du plejer - for eksempel tre ugers sommerferie.

 • Hvorfor optjener jeg kun 16,7 feriedage i 2019?

  I overgangen til den nye ferielov vil ferieoptjeningsåret i 2019 være forkortet. Du vil derfor kun optjene betalt ferie fra 1. januar til 31. august 2019, hvilket svarer til 16,7 feriedage. Du mister dog ikke ferie.

  De feriepenge, som du optjener i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 (overgangsperioden), vil blive indefrosset og udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

  Du vil stadig have ret til 25 feriedage, da du pr. 1. september 2020 begynder at optjene ferie, som du kan holde løbende.

 • Hvorfor bliver nogle af mine feriepenge indefrosset, til jeg går på pension?

  Med indførelsen af den nye ferielov vil du i princippet optjene 10 ugers betalt ferie i 2020 mod normalt fem ugers betalt ferie. For at regulere dette er der indført en overgangsperiode fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

  De feriepenge, som du optjener i overgangsperioden, svarende til fem ugers betalt ferie, vil blive indefrosset og først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

 • Mister jeg ikke ferie, når pengene først bliver udbetalt den dag, jeg går på pension?

  Du mister ikke noget ferie, selvom feriepengene indefryses og først bliver udbetalt, når du går på pension. De indefrosne feriepenge vil desuden blive forrentet, indtil du får dem udbetalt.

  Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter de indefrosne feriepenge, og du vil i første kvartal af 2021 modtage et brev fra fonden om det opgjorte feriebeløb. Det er vigtigt, at du kontrollerer oplysningerne i det brev.

  Der er ikke stor forskel på indefrysningen og den praksis, som vi har i dag. Med den nuværende ferielov ruller du nemlig kontinuerligt fem ugers betalt ferie foran dig, som du alligevel først får udbetalt den dag, du går på pension.

 • Skal man afholde gammel ferie før ny, hvis man har ferie til gode fra gammel ferielov efter overgangsperioden?

  Der er ikke noget lovkrav om, at feriedage fra den gamle ferieordning skal afholdes før ferie optjent i overgangsperioden, så det er arbejdsgiver, der bestemmer, hvis en medarbejder har mange feriedage til afholdelse, hvilke dage der afholdes først.

 • Hvis medarbejdere får mere end 1% i ferietillæg, er de ekstra penge så feriepengeberettiget?

  Ferieloven svarer ikke på dette.

  Ferieloven forholder sig "kun" til ferietillægget, og det er ikke feriepengeberettiget. Ud fra forholdets natur vil det ekstra ferietillæg heller ikke være det.

  Vær dog opmærksom på, at det kan være at enkelte overenskomster, som kan finde på at forholde sig anderledes.

 • Hvor mange dage opsparer man som 14-dagslønnet?

  En medarbejder optjener ret til 2,08 dages ferie for hver måned, man er ansat efter den 1. september 2020. 

  Hvis lønsystemet optjener ferie i forbindelse med lønkørsler, vil man som 14-dages lønnet optjene 0,07 feriedag pr. dag, man er beskæftiget i lønperioden.

  I følge Ferieloven kan man maksimalt optjene 25 dages ferie i en ferieoptjeningsperiode (12 måneder).