15 jul 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

Skal dine medarbejdere have mulighed for at holde forskudsferie?

Muligheden for forskudsferie indføres samtidig med samtidighedsferien den 1. september. Men det er op til dig som arbejdsgiver at afgøre, om dine medarbejdere skal kunne holde forskudsferie.

Når vi går over til samtidighedsferie, får danskerne mulighed for at afholde ferien i samme takt, som de opsparer den. Deraf begrebet samtidighed.

Måske kan de ovenikøbet afholde ferien, før de har optjent den. Deraf begrebet forskud.

Forskudsferie er dog ikke noget, dine medarbejdere har krav, på, men noget, du som arbejdsgiver kan tilbyde dem.

Hvordan fungerer forskudsferie?                                                              

Forskudsferie er altså noget, der skal aftales mellem dig og din medarbejder, og det er en god idé at have aftalen på skrift.

Hvis medarbejderen skal afholde forskudsferie, bliver de feriepenge, der er givet i forskud, fratrukket feriemidlerne, som medarbejderen opsparer senere i ferieåret. Hvis medarbejderen er timelønnet, udregner du feriegodtgørelsen baseret på de sidste 4 uger, inden ferien bliver afholdt. Det er ikke muligt at give mere i forskudsferie, end hvad der kan optjenes i løbet af et ferieår.

Fratræder din medarbejder, inden forskudsferien er opsparet igen, er du berettiget til at trække de feriedage, der allerede er afholdt, fra medarbejderens udestående løn og ferietillæg.  

Fordele og ulemper

Der er både fordele og ulemper ved forskudsferie.

Du kan med fordel gøre forskudsferie til et af de goder, I tilbyder, og på den måde gøre virksomheden mere attraktiv som arbejdsplads. Muligheden for forskudsferie gælder både for medarbejdere, der har været ansat i mange år, og for nye medarbejdere, der kommer ind i virksomheden uden opsparet ferie.

Men der er også ulemper ved at give mulighed for forskudsferie. Hvis du ikke har et lønsystem, der håndterer betalt ferie på forskud på en nem og overskuelig måde, kan det blive svært at holde styr på, hvem der har fået forskudsferie, og hvor meget der skal trækkes. Det kan også opstå problemer, hvis en medarbejder fratræder, og der ikke er nok løn at trække forskudsferien fra.

Tag en beslutning inden den 1. september

Hvis du er i tvivl om, om du skal give forskudsferie til dine medarbejdere, kan du overveje om

  • forskudsferie skal være en særregel for 2020. I overgangsperioden har vi et specielt ferieår, og der kan være flere, der ikke har regnet efterårsferien med i ferieregnestykket
  • forskudsferie kun skal være en mulighed for visse medarbejdergrupper i virksomheden
  • der skal være et anciennitetskrav til, hvornår man kan få forskudsferie
  • der skal være et maksimalt antal dage, som medarbejderne må gå i minus med
  • forskudsferie er noget, der skal godkendes af nærmeste leder, eller om det skal være en ret for alle medarbejderne i virksomheden  

Det er en god idé at gøre sig disse overvejelser inden den 1. september. På den måde er du helt klar til de spørgsmål, der eventuelt måtte komme fra dine medarbejdere.

 

Har du flere spørgsmål til samtidighedsferien? På vores ferielovskursus får du overblikket over alt det, der har med den nye ferielov at gøre. Læs mere og tilmeld dig her.

Du kan også finde mere nyttig information om overgangsperioden og samtidighedsferien på vores ferielovsside.

Emner:

Ferielov

Relaterede artikler