19 jan 2022

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Skab en endnu bedre arbejdsplads ved indsigt og effektive processer

At glade medarbejdere er bedre medarbejdere - det er ikke længere nogen nyhed. Og at anerkendelse af medarbejderne er afgørende for arbejdspladsens succes og forudsætningen for udvikling - ja, det har vi også hørt før. Men hvilke mere konkrete tiltag er det så, virksomheden kan gennemføre for at sikre, at medarbejderne trives?

Hvad der skaber glæde, trivsel og motivation for den enkelte er naturligvis forskelligt. Alligevel er der en lang række fællesnævnere, som kan være gode at fokusere på. Det kan for eksempel være feedback, mulighederne for personlig og faglig udvikling og muligheden for medbestemmelse.

Det kommer vi meget mere ind på her - ligesom vi vil give dig et indblik i, hvordan Lessors HR-løsning kan hjælpe dig med at sætte de forskellige initiativer i system.

Medarbejdersamtaler og feedback

Løbende medarbejdersamtaler giver dig god mulighed for at få føling med medarbejderne og kan bidrage til at fastholde motivationen og produktiviteten. Det kan være en god idé i fællesskab at udarbejde en personlig handlingsplan med afsæt i både medarbejderens og virksomhedens ønsker og behov.

Gensidig, konstruktiv feedback på de aftaler og mål, der fastsættes, er mindst lige så vigtigt - dels for at sikre, at målsætningerne indfries, og dels for at anerkende og dermed tilskynde medarbejderen yderligere.  

Fokus på kompetencer

Intet er mere motiverende end en kontinuerlig positiv udvikling. Ved at kortlægge medarbejdernes styrker og kompetencer og samtidig opsætte mål og milepæle kan du tydeligt synliggøre processen og dermed styrke engagementet hos medarbejderne markant.

Samtidig giver det dig overblik over potentialet i virksomheden og betydeligt bedre muligheder for at afgøre, hvilke medarbejdere der skal løse hvilke opgaver.

Medarbejderportal med mulighed for selvbetjening

Åbenhed og inddragelse er afgørende for at styrke trivslen i virksomheden. Med en medarbejderportal, der giver medarbejderne mulighed for blandt andet at registrere fravær, opdatere stamdata, tilmelde sig kurser og læse interne nyheder, viser du ikke blot tillid, men også, at det betyder noget for virksomheden, at den enkelte medarbejder er orienteret og inddraget. 

Medarbejderselvbetjeningen letter samtidig arbejdet i HR-afdelingen - som nu i stedet kan fokusere på kerneopgaverne.

Sådan kan du sætte processerne i system

Lessors HR-løsning kan hjælpe dig med at sætte præcis de forløb i system, som er afgørende for medarbejdertrivslen og -tilfredsheden i virksomheden. 

Med løsningen kan stort set alle HR-processer automatiseres - for eksempel fremsendelse af samtaleindkaldelser og feedback-skemaer. 

Du får derudover en lang række funktioner, som sikrer dig et komplet og detaljeret overblik over medarbejdernes kompetencer, udviklingsforløbet og målsætningerne. Det integrerede LMS-modul giver dig desuden mulighed for at tilknytte relevant læringsmateriale. 

Alle organisationens HR-data, medarbejderportalen såvel som for eksempel kompetenceforløb og handleplaner kan selvfølgelig også tilgås fra Mobil App. 

Og ikke nok med det! Vores HR-løsning kan også hjælpe dig gennem både rekrutterings- og onboarding-processen og holde styr på dine HR-data for dig. Systemet kan desuden integreres med en række relevante løsninger.

Lessors HR-løsning støtter dig gennem hele medarbejderrejsen - i én og samme løsning.

Emner:

HR

Relaterede artikler