12 apr 2022

Mette Nørlem

Jurist og ansættelsesretlig ekspert

Nye barselsregler, nye tider og nye muligheder

Den nye orlovsmodel for barsel er nu endeligt vedtaget, og forældre til børn født den 2. august eller senere vil være omfattet af de nye regler. Da loven sikrer fuld ligestilling mellem forældrene, er der for virksomhederne, især de mindre og dem med mange mandlige medarbejdere, varslet nye tider og nye vaner - men også nye muligheder.

Udsigten til at skulle undvære den nybagte far i op til ni uger yderligere ud over de to uger i umiddelbar forlængelse af fødslen kan måske nok give anledning til panderynker hos de fleste afdelingschefer, virksomhedsejere og vagtplanlæggere. Men faktisk er der mere grund til at grine end at græde - for i sidste ende kan virksomheden drage store fordele af, at medarbejderne er på orlov.

Send far på barsel og få helt nye kompetencer retur

Uanset hvor svært det måtte være at få løst konkrete opgaver og i det hele taget få dagligdagen til at hænge sammen - ja, så vil der i langt de fleste tilfælde ende med at være flere fordele end ulemper forbundet med at sende medarbejdere, mandlige såvel som kvindelige, på længerevarende barsel.

Allerede inden den kommende far går på barsel, vil du formentlig opleve en medarbejder, der glæder sig til tid og oplevelser med den nyfødte. Og som bekendt - ja, så er en glad medarbejder også en motiveret og effektiv medarbejder. Alt sammen til glæde for dig.

Og ikke nok med det. Når medarbejderen efter endt orlov vender tilbage til arbejdspladsen, venter der en endnu større gevinst. Barselsorloven er nemlig intet mindre end et kursus i udvikling af personlige kompetencer, som enhver arbejdsgiver vil sætte pris på. Jeg nævner i flæng: kreativitet, omstillingsparathed og tålmodighed, evnen til planlægning og til at finde løsninger, viljen til at tilsidesætte egne behov, at improvisere og prioritere – ud over en pæn rutine i at håndtere en stresset situation. Og så er listen ikke engang udtømmende.

Sidst, men bestemt ikke mindst kan du med fordel bruge din positive holdning til barsel i din employer branding. Lad omverdenen vide, at du med både glæde og sindsro sender dine medarbejdere på orlov – og du vil opleve, at det bliver nemmere både at rekruttere og fastholde medarbejdere. 

Udnyt ressourcerne optimalt

En moderne og positiv indstilling til barselsorlov løser naturligvis ikke de konkrete problemer med håndteringen af længerevarende fravær.

Her handler det om at udnytte ressourcerne optimalt. Forbered dig på fraværet ved at sikre, at ikke kun én, men flere medarbejdere er i stand til at løse en given opgave. Undersøg i god tid, om det giver mening, at en opgave, der tidligere har været løst af en enkelt, fordeles på flere hænder - og om disse hænder allerede findes i virksomheden eller skal hentes udefra. Jo mere specialiseret en opgave er, jo sværere vil det formentlig være at rekruttere ny arbejdskraft til løsning af opgaven. 

Hvis du med andre ord sørger for at få overblik over opgavernes art og størrelse, hvem der kan løse de enkelte opgaver, og hvor mange timers arbejdskraft, der er til rådighed - ja, så behøver fraværet af den nybagte far ikke udgøre et problem. Og husk på, at den medarbejder, der skal overtage sin fraværende kollegas opgaver, ikke kun løser virksomhedens problem, men også tilegner sig nye kompetencer. En vaskeægte win-win!

 

Emner:

Barsel HR

Relaterede artikler