31 mar 2022

Susanna Christina Møller

Content Creator

'Nej, der er ingen fremtid i at sælge software'

Så enkel lød beskeden til Lessors grundlægger William Fich, da han i starten af 1970'erne bad sin daværende arbejdsgiver om tilladelse til at udvikle en standardlønløsning til afvikling på kundernes egne maskiner - såmænd på baggrund af forespørgsler fra Det Østasiatiske Kompagni og A.P. Møller - Maersk.

’Vi tjener penge på at sælge hardware - der er ingen som helst grund til at sælge software,' lød det mere uddybende fra arbejdsgiveren. Det blev startskuddet til Lessor, og de første kunder i butikken var - gæt engang, ja, netop - ØK Data og Mærsk Data.

Sådan starter historien om Lessor - en fortælling om at have klare mål for øje og at følge med tiden, men først og fremmest om hvordan modstand og adskillige bump på vejen er blevet overvundet af en ukuelig vilje og et sjældent mod - fortalt af Henrik Fich, søn af William Fich og aktiv i familievirksomheden fra midten af 1980'erne til salget i 2016.

'Hvis ikke jeg gør det - så er der bare en anden idiot, der gør det,' forklarede William Fich, da han havde besluttet sig for at forlade sin tidligere arbejdsgiver og egenhændigt at udvikle den efterspurgte lønløsning - alt imens familie og venner hovedrystende så på og anså beslutningen for både uansvarlig og urealistisk.

'Min mormor var rasende,' fortæller Henrik, 'for hvad havde han egentlig forestillet sig, den gamle. Tre små børn, en hjemmegående kone - og så vælger han at vinke farvel til enhver form for indtægt!' 

Alt på ét kort

Trods svigermors protester viser historien tydeligt, at Lessor allerede før dag 1 ikke blot havde fingeren på pulsen, men også modet til at springe ud i det uvisse.

Efter et års hulkortprogrammering fødtes LESSOR-LØN i 1973 - et batchprogram, der kunne bruges til gruppekørsler og udskrivning af lønsedler, og som i øvrigt ikke kommunikerede med brugeren overhovedet. Men rederierne var glade.

10 år senere fulgte LESSOR-3, et rigtigt softwareprogram, som Henrik beskriver det, og en mindre revolution. Det kunne nemlig vises på en PC og var fra starten og i mange år frem en stor succes. 

'Faktisk var vi langt oppe i 2010'erne, før den sidste kunde med LESSOR-3 skiftede systemet ud,' fortæller Henrik.

Internettet - det er da vist ikke sådan lige til at stole på

Årtusindskiftet varslede nye tider og dermed nye muligheder, blandt andet brugen af internettet til at udvikle og afvikle software. Igen var Lessor med på beatet - og igen mødtes man af fordomme og skepsis.

Internettet var ustabilt, ikke til at stole på og frem for alt useriøst, hed det, også blandt andre spillere på lønmarkedet. Alligevel besluttede Lessor sig for at udvikle et webbaseret lønsystem - rettet mod mindre virksomheder, der var interesseret i en simpel løsning, de selv kunne håndtere. Danløn så dagens lys.

'Vi skal have mange kunder. Mindst 500, før det kan betale sig,' udtalte Henriks storebror, direktør Carsten Fich om Danløn umiddelbart inden lanceringen. Allerede efter et år lå kundetallet på 675 og i dag, i 2022, på mere end 75.000!

Et feriesystem, der også kan udbetale løn

’Det er definitionen på et dansk lønsystem’, siger Henrik. 'Dansk løn er kompliceret, og det skyldes ene og alene ferien. Den stjæler hele billedet. Det er frygtelig svært.' 

At der var behov for udbredelse af lønviden i et land, hvor der ikke findes en formel uddannelse i lønbogholderi, var derfor ingen overraskelse. Resultatet blev Lønskolen, som slog dørene op første gang i 2008.

'Men det var nu ikke vores egen idé,' tilstår Henrik. 'Det var på baggrund af konkrete kundeforespørgsler, at vi besluttede at udbyde undervisning i løn som disciplin - helt uafhængigt af lønsystem. Vi spurgte faktisk nogle af konkurrenterne, om de ville være med i et samarbejde - men det havde de ikke lyst til.'

Lessor blev dermed firstmover endnu engang og er den dag i dag stadig en af de førende udbydere af kurser i løn som disciplin i Danmark.

Der var jo også barrierer, da vi gik fra hestekøretøjer til damplokomotiver

Selvfølgelig er historien om Lessor ikke én lang succesfortælling. Ud over raseri og hovedrysten kan nævnes kundetørke i længere perioder og flere skrottede projekter. Men det kendetegnende er, at ingen af bumpene nogensinde har været showstoppere. Og som Carsten Fich har sagt: 'Der var jo også barrierer, da vi gik fra hestekøretøjer til damplokomotiver.'

Lessor vil også i fremtiden se ind i fremtiden

Familien Fich har skabt fundamentet for det, som Lessor er i dag: en af landets mest anerkendte og succesfulde softwarevirksomheder på HCM-markedet.  

Der er ingen tvivl om, at der også i fremtiden vil være barrierer, der skal overvindes. Inspireret og motiveret af grundlæggerfamiliens vilje og styrke føler vi os sikre på, at det vil lykkes os.

Evnen til at forestille sig, hvad fremtidens kunder ønsker, har været en af Lessors helt store kvaliteter. Det skal det fortsat være. Kundeinddragelse i udviklingsfasen og systematisk kortlægning af tendenser og adfærd på markedet er blot nogle af de initiativer, vi har igangsat, som sikrer, at vi også fremover kommer til at levere fleksible, værdiskabende løsninger til dig og din virksomhed. 

'Hold selskabet lille, så det er overskueligt,' sagde man til hinanden i familien Fich. Det er nok det eneste, som Lessor i dag ikke kan love at fortsætte med at gøre.

Emner:

HR Lønadministration

Relaterede artikler