25 apr 2022

Anne Mette Carlsen

Marketing Assistent

Sådan får du en glad medarbejder retur fra barsel

Selvom vedtagelsen af den nye barselslov sikrer, at begge forældre har ret til lige barsel, er der stadig ulighed i økonomien, hvad angår barsel. Uligheden afhænger dog ikke af køn, men af ansættelsesvilkår.

Hvor nogle medarbejdere får fuld løn, enten under hele barselsperioden, eller under det meste af orloven, oplever andre medarbejdere en stor nedgang i løn, da de kun har krav på dagpenge under barsel. Det afgøres blandt andet af, om medarbejderen har en aftale om fuld løn under barsel, eller om ansættelsen er reguleret efter en overenskomst.

Det er her, at du som arbejdsgiver kan række en hånd ud og hjælpe din ansatte på barsel – endda helt uden ekstra omkostninger for virksomheden.

Sådan støtter du dine medarbejdere - gratis

Når din medarbejder går på barsel, har du to muligheder. Du kan enten stoppe med at udbetale løn, hvor din medarbejder derved overgår til barselsdagpenge, udbetalt af Udbetaling Danmark, eller du kan fortsætte lønudbetalingen, enten delvist eller helt. Vælger du fortsat at udbetale løn til din medarbejder under barsel, kan du få et beløb svarende til dagpengesatsen refunderet, hvilet er ca. 19.000kr om måneden for en fuldtidsansat. Er din medarbejders løn mere end de 19.000, betaler du derved differencen på lønnen og dagpengesatsen, hvilket efterlader plads i budgettet til at ansætte en vikar, der kan varetage opgaverne i medarbejderens fravær.

 

Få fuldt udbytte af barselsfonden

Mange virksomheder vælger at indbetale til barsel.dk eller en anden barselsfond. Hvis din virksomhed er blandt dem, er der yderligere refusion at hente, og du kan glæde din medarbejder med en løn på op til næsten 30.000kr om måneden, uden at det koster dig noget. Indbetaler I til en barselsfond, får I nemlig det fulde beløb retur.

Vælger du at udbetale løn til den medarbejder, der er på barsel, har medarbejderen også ret til ferie med løn eller feriepenge. Din eneste udgift ved at tilbyde løn under barsel, vil derfor være de feriedage, som medarbejderen skal afholde.

 

Derfor er det vigtigt at have glade medarbejdere

Hvis du sender din medarbejder på barsel med fuld løn og betalt ferie, kan du være ret sikker på, at du får en glad og dedikeret medarbejder tilbage fra orlov. Der er efterhånden ingen tvivl om, at glade og dedikerede medarbejdere er effektive medarbejdere, der i sidste ende kan bidrage til højere produktivitet og indtjening. Glade medarbejdere er desuden med til at bygge en positiv arbejdskultur, og de vil være mere tilbøjelige til at blive på arbejdspladsen i længere tid.

Emner:

Barsel Refusion HR

Relaterede artikler