Erfaren Scrum Master til vores produktudviklingsteams

Til vores mange softwareudviklingsteams har vi brug for en erfaren Scrum Master til at få det bedste frem i både de enkelte teams og de enkelte teammedlemmer. Til at hjælpe os med processerne leder vi efter dig, der kan bidrage aktivt til dette vigtige arbejde i det daglige.

Ved siden af funktionen som Scrum Master vil du skulle yde støtte til de opgaver, der ligger uden om de enkelte teams. Du vil få ansvaret for koordinering på tværs af teams, du skal støtte projektledere, Product Owners og Product Managers, og du vil skulle sikre, at de teams, du arbejder med, får de bedste betingelser for succes. Du vil være den, man kommer til, når der skal skabes synergi mellem forretning, test og udvikling, og du kommer til at være stærkt deltagende og initiativtagende, når det handler om at gøre det sjovere at udvikle bedre software. Vi er klar til at blive forstærket i vores aktuelle procesforbedringer – baseret på input fra dig.

Dine primære opgaver

Du kommer til at fungere som Scrum Master for etablerede teams, der arbejder på strategisk vigtige produkter, hvor der er fokus på både produktforbedringer, kvalitet, opfyldelse af lovkrav og vedligeholdelse. Sammen med vores andre Scrum Mastere bliver du en væsentlig faktor i forhold til at finde den mest effektive vej fra opgavesæt til færdig løsning – blandt andet ved inddragelse af relevante ressourcepersoner uden for det etablerede projektteam.

Du bliver højre hånd for leveranceansvarlige nøglepersoner i Lessor og en vigtig kilde til procesforbedringer i de teams, du opererer i.

Dine faglige og personlige kvalifikationer

Vi forestiller os, at du

  • er vant til at facilitere udviklingsprocesser og formentlig også har en uddannelse – eller en eller flere efteruddannelser – der giver dig en formel kompetence
  • har god forståelse for - og gerne uddannelse inden for - agile udviklingsmetoder
  • har god forståelse for softwareprojekter, der anvendes af eksterne kunder, og for de problematikker, der opstår i den type projekter
  • er god til at holde fast i strategier og til at finde den mest effektive måde at nå de mål på, som dine teams står over for – ikke ved at gøre det selv, men ved at facilitere processen
  • er god til at samle en gruppe om de opgaver, der skal løses, og har god fornemmelse for, hvornår der er behov for inddragelse, og hvornår der er behov for konkrete aftaler

Du er desuden

  • helhedsorienteret i tilgangen til dit arbejde
  • ærlig i forhold til, hvad du og dine teams formår, og hurtig til at indse det, når målene nås mere effektivt ved inddragelse
  • i stand til at kommunikere ubesværet og tydeligt på dansk og engelsk på alle niveauer i organisationen, både skriftligt og mundtligt

Hvad kan Lessor tilbyde dig?

Først og fremmest tilbyder vi dig en virksomhedskultur, der er kendetegnet ved, at vi værdsætter hinanden. Du kan være sikker på at blive taget godt imod, og at der er en plan med din ansættelse.

Application Manager Peter Jensen supplerer:

"Hos Lessor får du mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt og afprøve dine idéer i virkeligheden. Vi søger inspiration hos hinanden og har skabt et frirum til at udfolde nye projekter."

Peters nærmeste kollega, Application Manager Jeppe Rørbæk, uddyber:

"Vi er et team, der er åbent over for input og nye opgaver, og vi er alle meget i dialog med hinanden. Berøringsfladerne er store."

Vi betaler en attraktiv løn og tilbyder dig en god pensionsordning og en god kantineordning. Du får desuden mulighed for at gøre brug af vores træningscenter og kan - hvis du melder dig ind - få glæde af en både kreativ og aktiv personaleforening.

Sidst, men ikke mindst tilbyder vi dig en stilling i et softwarehus med mange års erfaring i branchen, og som i dag er i større vækst end nogensinde før.

Rekrutteringen håndteres af Recruit IT.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Kirkebye på peter@recruit-it.dk eller telefonnummer +45 5377 6090 / +46 76 046 6090.

Søg jobbet som Scrum Master

LESSOR OG CORONAEN

Coronaen har gjort det svært for os at være sammen, og følingen med den enkelte medarbejder kan let gå tabt.

Hos Lessor har vi derfor lagt et stort arbejde i løbende at spørge ind til medarbejdernes trivsel og forsøgt at løse problemstillinger som følge af hjemmearbejde. Samtidig har vi i samarbejde med vores personaleforening afholdt virtuelle arrangementer af social karakter for at skabe fælles oplevelser og opretholde det kollegiale fællesskab.

Vores kultur og værdier

For os er det afgørende, at du trives og motiveres som medarbejder og menneske, og at dit arbejdsliv og dit privatliv er i harmoni. Ud over muligheden for hjemmearbejde tilbyder vi blandt andet kurser og medarbejdersamtaler med det formål at skabe trivsel og udvikling.

Vi sætter en dyd i at vidensdele på tværs af organisationen, da det er vigtigt for os at sikre, at alle medarbejdere kender strategien og målet og er bevidst om deres egen rolle og eget bidrag til virksomhedens succes.

Hos Lessor er der altid plads til humor og uformel snak. For vi ved, at en god snak i lounge-området eller over en friskbrygget kop kaffe kan være lige så inspirerende og udbytterig som et traditionelt møde.

"Stemningen er afslappet og uhøjtidelig, og døren til ledelsen står altid åben," tilføjer Peter Jensen, da han bliver spurgt til, hvad der i særlig grad kendetegner virksomheden. 

Vores virksomhed er baseret på de seks værdier INTEGRITET, PARTNERSKAB, ANSVARLIGHED, RESPEKT, INNOVATION og SERVICE, som vi arbejder aktivt med i dagligdagen.

"Som Scrum Master bliver du en del af et team, der er kendetegnet ved stor hjælpsomhed, åbenhed og engagement. Vi glæder os til at byde dig velkommen. "

Peter Jensen og Jeppe Rørbæk, Application Managers Softwareudviklingsteamet

Lessor Group

Siden 1972 har vi specialiseret os i at udvikle løn- og personalesystemer til små og store virksomheder i Skandinavien og Tyskland, og i dag bruger mere end 55.000 virksomheder vores systemer. Vores mål er at vokse kraftigt og indtræde på nye markeder og fortsat levere professionelle løsninger, der bidrager til effektive arbejdsgange.

Lessor Group er ejet af den amerikanske koncern Paychex. Vi har hovedkontor i nyindrettede lokaler i Allerød og beskæftiger i dag næsten 200 medarbejdere.