03 jan 2021

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Nye regler for sorgorlov - hvad skal du som arbejdsgiver være opmærksom på?

Det samlede Folketing har netop vedtaget en udvidet ret til sorgorlov. Med de nye regler har begge forældre - også adoptivforældre - der mister et barn under 18 år, ret til orlov i 26 uger. De berørte forældre vil kunne modtage barselsdagpenge, hvis virksomheden ikke udbetaler løn under orloven.

Med de nye regler om retten til sorgorlov er der en række forhold, som du som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Sorgorlov indberettes som barselsorlov, og især fristerne for indberetning af fravær kan det betale sig at kende til. 

Den udvidede ret til sorgorlov træder i kraft den 1. januar 2021.

Hvis du som arbejdsgiver udbetaler løn til medarbejderen under sorgorloven, kan du modtage refusion for et beløb svarende til barselsdagpengene. Hvis du derimod ikke udbetaler løn, er det din medarbejder, der modtager dagpengene. I begge tilfælde - og naturligvis også i det tilfælde, at du kun udbetaler løn i en del af orloven - kræver det, at du indberetter fraværet. Her skal du være opmærksom på fristerne.

Fraværet i den del af orloven, hvor du betaler løn til medarbejderen, skal indberettes

  • senest 8 uger efter første fraværsdag

Fraværet i den del af orloven, hvor du ikke betaler løn til medarbejderen, skal indberettes

  • hurtigst muligt, da medarbejderen først kan søge om barselsdagpenge, når fraværet er indberettet

Som arbejdsgiver kan du med fordel samtidig opdatere jeres personalehåndbog, så den afspejler den nye udvidede ret til sorgorlov.

Hvilke forpligtelser og rettigheder har din medarbejder på sorgorlov?

Den berørte medarbejder har en række forpligtelser og rettigheder, som det som arbejdsgiver kan betale sig at være opmærksom på. 

Medarbejderen, der ønsker at gå på sorgorlov, skal orientere dig som arbejdsgiver om orloven og den forventede varighed af orloven. Der er dog mulighed for både at forlænge og afkorte orlovsperioden, hvis medarbejderen ønsker det.   

De nye regler giver desuden mulighed for, at medarbejderen veksler mellem arbejde og orlov i perioden eller arbejder på deltid, hvis det aftales med virksomheden. Det er dog ikke muligt at gemme en eventuel ubrugt del af orloven til et tidspunkt, der rækker ud over de 26 uger.

Vil du vide mere om løn og HR?

Hvis du vide mere om lønadministration, HR-administration eller måske personaleadministration og -jura, kan du med fordel tage et kig på Lønskolen. Du kan også holde dig opdateret om det aktuelle kursusudbud ved at tilmelde dig Lønskolens nyhedsbrev.

Emner:

Regler og love

Relaterede artikler