Menu

Brugernavn:
_TOF0281_sub.jpg

”Helt overordnet set er det effektivt og tidsbesparende”

- Tina Høegh, egetæpper

Fleksibiliteten i LESSOR-4 TID er absolut en fordel for alle virksomheder, der af og til har behov for omstilling. De avancerede muligheder kombineret med den let tilgængelige webklient gør løsningen enkel at bruge i dagligdagen for såvel timelønnede, funktionærer og ledere, samtidig med at løsningen også kan rumme jeres fremtidige behov.

I får en lang fordele ved at vælge LESSOR-4 TID:

 • Omfattende standardmodul
  Fordel: Modulet giver mulighed for at håndtere både enkle og meget komplekse problemstillinger. Det sikrer, at systemet kan vokse med virksomheden. Behov for kundespecifikke rettelser minimeres. Beregningsreglerne automatiseres.
  Udbytte: I sparer både tid og ressourcer til kundespecifikke rettelser. Jeres investeringen i tidsregistreringssystemet fremtidssikres. Der sker en ensartet behandling af overenskomster, og aftaler sikres.
 • Unikt udvælgelsessystem til regelhåndtering med styring af undtagelser
  Fordel: Alle regler vedligeholdes på det højst mulige niveau, hvilket giver optimal struktur og god fleksibilitet.
  Udbytte: I sparer tid og kan reducere vedligeholdelsen.
 • Decentral styring
  Fordel: Vedligeholdelsen flyttes til den medarbejderansvarlige. De enkelte arbejdsledere har alene adgang til egne medarbejderes data. Den decentrale administration giver et korrekt løngrundlag samt en række værktøjer til jeres daglige opfølgning på ledelsesniveau.
  Udbytte: Den centrale administration sparer tid. Arbejdslederne får bedre overblik samt større ansvar for egne medarbejdere. Medarbejderne får lettere adgang til egne oplysninger. Der bliver færre lønkorrektioner.
 • Fremmøderapport
  Fordel: Arbejdslederne kan hurtigt og effektivt få et overblik over, hvem der er til stede eller fraværende på et givet tidspunkt.
  Udbytte: Hurtigere reaktionstid ved mangel på medarbejdere i fx produktionen samt et højere serviceniveau.