01 sep 2021

Mette Nørlem

Cand. jur og ansættelsesretlig ekspert

Skal vi snart have ferie igen?

Ja, vi skal - og husk nu at få den brugt. I dag er det den 1. september, og et nyt ferieår starter. Det betyder, at vi sådan lidt firkantet sagt starter fra nul i dag og begynder at optjene 2,08 feriedage pr. måned.

Selve optjeningsprincippet kender vi fra gammel ferielov, men det lidt specielle er, at medarbejderne her ved et nyt ferieårs begyndelse måske ikke har opbrugt al deres ferie fra det netop afsluttede ferieår. For med den nye ferie er optjeningsåret og afholdelsesåret ikke lige lange. Ferie optjenes i 12 måneder, men kan afholdes over en periode på 16 måneder.

Rent praktisk betyder det, at vi nu står i den situation, at vi optjener ny ferie, mens gammel ferie måske stadigvæk står på kontoen.

Ud over at medarbejdere og lønfolk skal holde tungen lige i munden, holde styr på alle dagene og trække gammel ferie før ny, så har vi også med det nye forlængede ferieår fået en anden situation, nemlig den, at ubrugt eller ikke overført ferie kan gå tabt.

Med den nye ferielov kan vi overføre eller udbetale ferie ud over fire uger – men kun ferie ud over fire uger, da kravet i ferieloven er, at medarbejderne skal holde minimun fire ugers ferie hvert år. Er de uger ikke holdt, så går feriedagene op til fire uger tabt, medmindre medarbejderen har været feriehindret.

Vidste du i øvrigt, at i LessorLøn bruges de gamle feriedage før de nye? På den måde hjælper lønsystemet dig med at holde bedre styr på feriedagene. 

Emner:

Ferielov Lønadministration Regler og love

Relaterede artikler