19 mar 2019

Sådan laver du rapporter i Lessor-Workforce

Vidste du, at det er muligt at trække data fra Lessor-Workforce via såkaldte ”web services”, som er en sikker og krypteret måde (https) at udveksle data mellem systemer via internettet?

Rapporter over vagtplanlægningen er med til at skabe overblik over og kan være en hjælp til at optimere ressourceplanlægningen.

Har din organisation behov for at kombinere data fra Lessor-Workforce med data fra andre systemer eller kilder til rapportering? Det er der heldigvis rigtig gode muligheder for!

De forskellige web services kan bruges med forskellige parametre - f.eks. periode, afdeling og gruppe - som tillader udtræk af nøjagtig de data, der er brug for i din ønskede rapport.

Samtidig kan du nemt indlæse dine data fra Lessor-Workforce direkte i det tredjeparts rapporteringsværktøj, som bruges i din organisation. Det kan f.eks. være Power BI eller Excel.

Du kan blandt andet trække følgende data fra Lessor-Workforce:

  • Registrerede tider (komme- og gå-stemplinger)
  • Fravær (ferie, sygdom, etc.)
  • Planlagte vagter
  • Stamdata for medarbejdere
  • Normtid for medarbejdere
  • Saldi på timekonti (ferie, flex, etc.)
  • Lønbudget

Ingen ekstra licensomkostninger

Hvis du allerede har Lessor-Workforce, er web services allerede inkluderet som en del af virksomhedens løsning. Du vil altså ikke blive overrasket af ekstra licensomkostninger.

Web services er som udgangspunkt ikke aktiveret i Lessor-Workforce, så hvis det ikke har været brugt i Lessor-Workforce tidligere, skal du kontakte Lessor-Worksforce-supporten eller jeres Lessor-Workforce-konsulent.

Herefter er det nemt at komme i gang og skabe overbliv med rapporter fra Lessor-Workforce. God fornøjelse!

Emner:

Vagtplanlægning