24 aug 2021

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Ferieloven: Vær opmærksom på fristerne i august!

Det er nu næsten et år siden, at samtidighedsferien trådte i kraft, og den nye ferielov dermed blev fuldt implementeret. Det betyder, at fristen for udbetaling af ferietillæg og fristen for indbetaling af feriemidler nærmer sig.

Helt konkret drejer det sig dels om udbetaling af ferietillægget for perioden fra den 1. juni til den 31. august og dels om indbetaling af feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Læs med her - og vær sikker på at overholde fristerne.

Udbetaling af ferietillæg

Hvis I i jeres virksomhed har valgt at udbetale ferietillægget to gange om året, skal du huske, at ferietillægget for perioden fra den 1. juni til den 31. august skal udbetales med august-lønnen. Læs mere om den nye model for udbetaling af ferietillæg.

Indbetaling af feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler

Indbetalingen af feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler er frivillig. I kan med andre ord vælge

  • at lade Lønmodtagernes Feriemidler stå for administrationen af feriemidlerne - eller
  • at administrere feriemidlerne selv

Uanset hvad I vælger, skal Lønmodtagernes Feriemidler have besked om jeres beslutning senest den 31. august 2021.

Hvis I vælger at overlade administrationen til Lønmodtagernes Feriemidler, skal I indbetale feriemidlerne senest den 31. august 2021.

Få helt styr på fristerne og den nye ferielov

Vil du være sikker på altid at have helt styr på fristerne og på reglerne i den nye ferielov i det hele taget, kan du med fordel tilmelde dig kurset Sådan håndterer du ferieloven på Lønskolen.

Emner:

Ferielov Regler og love

Relaterede artikler