07 dec 2021

Susanna Christina Møller

Content Creator

Kom godt ind i 2022 med korrekt årsafslutning

Året 2021 lakker mod enden, og det er på mange måder tid til at gøre status over året. En korrekt afslutning af lønåret hører til blandt de opgaver, der helst skal løses, inden det nye år ringes ind.

Det kan altid betale sig at afslutte tingene ordentligt. Lønåret 2021 er ingen undtagelse. Som lønbogholder kan det spare både dig og de medarbejdere, du aflønner, for meget tid og besvær at få tingene gjort korrekt og til tiden. Få styr på de fem vigtigste punkter på huskelisten her og kom godt ind i det nye år.

#1 Sørg for, at december-lønnen er til disposition i december

Det er vigtigt, at lønnen for december også er til disposition i december. For hvis lønnen først går ind på medarbejderens konto i januar, vil den skattemæssigt høre til indkomståret 2022. Det vil medføre problemer i forhold til fradrag, pension og feriepenge - og da lønnen i det gamle og det nye år bliver henholdsvis lavere og højere end forventet, kan det også få betydning for medarbejdere i nærheden af topskattegrænsen.

Overførsel af løn via Nets til medarbejdernes NemKonto kan

  • tidligst ske den 23. december 2021 kl. 14.00
  • senest ske den 29. december 2021 kl. 9.00

Overførsel af løn via Nets til konti, der ikke har status af NemKonto, kan

  • senest ske den 29. december 2021 kl. 12.00

#2 Afstem lønnen med eIndkomst

Før du afslutter lønåret, bør du også afstemme virksomhedens lønoplysninger med eIndkomst. Differencer mellem oplysningerne i lønsystemet og de oplysninger, der er indberettet til eIndkomst, kan for eksempel skyldes manuelle rettelser i eIndkomst, eller at du har indberettet på et CPR-nummer, der ikke eksisterer.

Opdager du uoverensstemmelser, er det en god idé først at identificere den periode, det drejer sig om, og derefter den pågældende medarbejder.

#3 Udbetal eventuel SH- og fritvalgsopsparing

Hvis du ikke har udbetalt en eventuel SH-opsparing til dine timelønnede medarbejderne i løbet af året, kan du vælge at udbetale restsaldoen ved årsskiftet. Opgørelsen af SH-opsparingen afhænger af overenskomsten eller en aftale.

Gør dine medarbejdere brug af fritvalgsopsparing, skal den oftest opgøres ved årsskiftet. Det afhænger af, hvad der er aftalt i kontrakten eller overenskomsten. Du kan vælge at udbetale opsparingen sammen med lønnen for december - men det kan også være aftalt, at opsparingen for eksempel skal overføres til medarbejderens arbejdsmarkedspension.

#4 Overhold fristerne for den 5. ferieuge

Har dine medarbejdere ikke afholdt den 5. ferieuge inden årets udgang, og skal ferien derfor overføres, kræver det ifølge ferieloven, at 

  • der indgås en skriftlig aftale med medarbejderen om overførsel senest den 31. december 2021
  • du som arbejdsgiver giver feriepengeudbetaleren besked om overførslen senest den 31. december 2021

Læs mere om fristerne for afholdelse og varsling af ferie.

#5 Afregn fratrædende medarbejdere

Har du medarbejdere, der fratræder ved årsskiftet, skal du være særlig opmærksom. Sammen med lønnen for december skal du opgøre de pågældende medarbejderes ferieregnskab, eventuelle SH- og fritvalgsopsparing og andre tilgodehavender. 

Når du ikke at få opgjort posterne, vil de påvirke det nye indkomstår.

 

Kom rigtig godt ind i 2022.

Emner:

Lønadministration Regler og love

Relaterede artikler