11 nov 2021

Susanna Christina Møller

Content Creator

Aftale om nye barselsregler på plads

Et flertal i Folketinget har nu indgået aftale om vedtagelse af nye barselsregler. Med reglerne, som senest træder i kraft i august 2022, implementeres EU's orlovsdirektiv, som sikrer komplet ligestilling mellem forældrene. Den mest markante forskel på de nuværende og kommende regler i Danmark er 11 ugers øremærket orlov til hver forældrepart.

Partierne, som står bag aftalen, har valgt at følge anbefalingerne fra arbejdsmarkedets parter, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), og der er lagt op til betydelige ændringer. Få et overblik her - og et bud på, hvilken betydning de nye barselsregler kan få for virksomheder.

De nye barselsregler

Med de nye barselsregler

  • har mødre ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen
  • har forældrene hver især ret til 11 øremærket orlov efter fødslen
  • kan forældrene frit dele de efterfølgende 26 uger mellem sig; med andre ord kan hver forældrepart overføre 13 uger til den anden forældrepart

Hvis fordelingen mellem forældrene ikke ændres, vil hver part altså kunne holde 24 ugers (11+13) orlov med ydelser. De øremærkede uger kan ikke overføres og vil bortfalde, hvis de ikke bruges.

På grafikken nedenfor kan du se forskellene på de kommende og de nye regler.

Nuværende og kommende barselsregler

Særlige regler for selvstændige, soloforældre og regnbuefamilier

EU's orlovdirektiv gælder kun lønmodtagere, og partierne bag aftalen i Danmark har valgt at undtage selvstændige fra de nye regler, således at selvstændige mødre eller fædre kan overdrage 9 af de 11 ugers øremærkede barsel til den anden forældrepart.

Soloforældre (uanset køn) vil have ret til 46 ugers orlov, hvoraf en del vil kunne overdrages til et nærtstående familiemedlem - mens regnbuefamilier vil få mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre.

Konsekvenserne af de nye regler for virksomheder

Undersøgelser viser, at mødre i 2019 i gennemsnit holdt 280 dages barselsorlov - og fædre blot 34, svarende til en ottendel af mødrenes orlov. Med de nye barselsregler vil dette ikke længere være muligt. Det er derimod forventeligt, at mødrene holder mindre orlov, og at fædrene holder mere.

Da det er en kendt sag, at kvinders ofte langvarige fravær fra jobbet i forbindelse med barsel påvirker deres karrieremuligheder på både kort og lang sigt, må det også forventes, at ligestillingen på barselsområdet også vil skabe mere ligestilling på arbejdsmarkedet. Om det så også kommer til at påvirke mændenes muligheder - med omvendt fortegn - ja, det må fremtiden vise.

En anden kendt sag er, at der for de fleste danske virksomheder ikke er meget store omkostninger forbundet med at sende medarbejderne på barsel - da de forskellige refusionsordninger dækker en stor del af udgifterne.

Den største udfordring ser derfor ud til at være, at der muligvis skal hentes ny arbejdskraft, når en medarbejder går på barsel. Normalt sker dette, ved at der ansættes vikarer, eller ved at kollegerne løser den fraværende medarbejders opgaver. Uanset hvad den enkelte virksomheder beslutter sig for, er rekruttering og oplæring ofte tidskrævende og på den måde forbundet med omkostninger.

Virksomhedernes betalingsforpligtelser under orlov vil ikke blive påvirket af de nye barselsregler.

Vær opmærksom på, at der i overgangen fra gamle til nye barselsregler vil gælde særlige regler. Der vil inden årsskiftet blive fremsat et forslag til disse regler.

Har du brug for mere information?

Du kan hente flere informationer om den nye model for barselsorlov i Beskæftigelsesministeriet.

Emner:

HR Refusion Regler og love

Relaterede artikler