11 jun 2020

Mette Nørlem

Senior Manager

Mulighed for indberetning af svindel med kompensationsordningerne

Ny lov etablerer nu en whistleblower­ordning, der gør det muligt at indberette mistanke om svindel med kompensationsordningerne, som er vedtaget i forbindelse med coronakrisen.

I forbindelse med coronakrisen har det danske folketing vedtaget en lang række kompensationsordninger. Fem af dem er rettet mod erhvervslivet, og de er derfor blevet administreret af Erhvervsstyrelsen.

Den 4. juni 2020 er et lovforslag om etablering af en whistleblowerordning, der skal forebygge og afdække svindel med midler fra netop Erhvervsstyrelsens fem kompensationsordninger, blevet vedtaget.

Whistleblowerordningen administreres af Erhvervsstyrelsen og giver alle mulighed for at indberette mistanke om svindel med midler fra kompensationsordningerne til Erhvervsstyrelsen. Indberetninger sker ved brug af NemID, og de er derfor ikke anonyme over for Erhvervsstyrelsen. Der er dog indført særlige tiltag for at sikre beskyttelse af whistleblowerens identitet, blandt andet en særlig tavshedspligt for Erhvervsstyrelsens medarbejdere og fravigelse af blandt andet databeskyttelsesreglerne i forhold til oplysningspligt og indsigtsret.

Da man ønsker, at alle relevante henvendelser indberettes, indeholder loven et forbud mod, at en virksomhed efterfølgende kan udsætte en tidligere eller nuværende medarbejder mod sanktioner som afskedigelse, degradering, forflyttelse, chikane eller lignende. Sker det alligevel, er medarbejderen berettiget til en godtgørelse efter ligebehandlingslovens regler.

Loven er trådt i kraft 9. juni 2020.

Emner:

Corona Regler og love

Relaterede artikler