09 jul 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

EU-dom kræver et objektivt, pålideligt og tilgængeligt tidsregistreringssystem

EU-dommen om registrering af arbejdstid pålægger medlemslandene at sikre, at arbejdsgivere har et system til registrering af lønmodtagernes daglige antal arbejdstimer. Derfor påvirker dommen også dig og din virksomhed.

Den 14. maj 2019 afsagde EU-domstolen en dom, der fastslår, at medlemslandene er forpligtede til at indføre ”objektive, pålidelige og tilgængelige systemer”, der gør det nemt at holde styr på lønmodtagernes arbejdstimer – hver dag.

Baggrunden for dommen er EU's arbejdstidsdirektiv, der blandt andet fastslår, at europæiske arbejdstagere ikke skal arbejde mere end 48 timer i gennemsnit om ugen over en periode på 4 måneder.

For at kontrollere, at reglerne i arbejdstidsdirektivet bliver overholdt, er det derfor nødvendigt at arbejdsgiveren har et system, som registrerer medarbejdernes arbejdstid.

Hvordan påvirker dommen danske arbejdsgivere?

EU's arbejdstidsdirektiv fastlægger nogle rammer for blandt andet, hvor lange arbejdsdage, hvor meget pause og hvile, og hvor meget ferie lønmodtagere indenfor EU skal have.

Det har været op til hvert enkelt land at implementere disse rammer i deres nationale regelværk. Det gælder også for dommen om registrering af arbejdstid.

Derfor venter vi nu på, at den danske regering og arbejdsmarkedsparterne skal finde en løsning på, hvordan dommen skal indføres inden for rammerne af arbejdsmiljøloven og de kollektive overenskomster. Uanset, hvordan reglen bliver implementeret, er det tydeligt, at det vil have betydning for din virksomhed og medarbejdere.

Tag et Lessor-system i brug allerede nu

Kernen i EU-dommen er altså, at alle lønmodtageres daglige arbejdstimer skal registreres. Det gælder timelønnede, såvel som ledere og konsulenter – kort sagt alle andre end direktøren. På denne måde skal man kunne sikre, at lønmodtagernes arbejdstimer ikke går ud over arbejdstidsdirektivets rammer.

Et tidsregistrerings- og vagtplanlægningssystem giver selvfølgelig dine medarbejdere sikkerhed, men det gavner også dig, da du har kontrol med dine medarbejderes arbejdstimer. Selv om den nye dom ikke er implementeret i dansk lovgivning endnu, er det en god idé at få et system på plads – jo før, jo bedre.

Hos Lessor tilbyder vi både tidsregistreringssystemer og et vagtplanlægningssystem, der er brugervenlige og effektive, og som giver dig et godt overblik over alle dine medarbejderes arbejdstimer.

I LessorWorkforce og Lessor-SP Tid har dine medarbejdere mulighed til selv at ændre stamdata, lave komme og gå-registreringer, anmode om feriedage og registrere andet fravær i app eller webapplikation. Alle ændringer skal godkendes af en leder, og på den måde bevarer du stadig kontrollen – uden at skulle sidde med de administrative opgaver, der følger med.

Når du tager et af vores systemer i brug, sikrer du, at din virksomhed overholder EU’s arbejdstidsdirektiv og det kommende krav om et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system for tidsregistrering.

Læs mere om LessorWorkforce, Lessor-SP Tid og Lessor Time and Attendance til Microsoft Dynamics på vores hjemmeside, og tag kontakt med os for en præsentation af et af systemerne. Vi hjælper dig med at finde den rigtige løsning for din virksomhed.  

Emner:

Regler og love Vagtplanlægning Fraværsregistrering

Relaterede artikler