LessorLøn

Struktureret implementering i fire faser

Implementering af et nyt lønsystem er en vigtig opgave, som kræver fokus. Hos Lessor har vi udarbejdet et gennemprøvet og standardiseret rammeværk, som er din garant for, at vi kommer i mål med implementeringen af LessorLøn hurtigst og bedst muligt. Samtidig har vi uddannet vores LessorLøn-partnere i implementeringsprocessen.

Vores standardiserede rammeværk for implementering falder i fire faser, som vi beskriver her på siden. Når aftalen om et nyt lønsystem er på plads, tager vi fat på implementeringsdelen, hvor vi gennem hele forløbet har øje for, at du i sidste ende har fået det lønsystem, som du ønskede dig. Det gælder uanset, om det er en LessorLøn-partner, som implementerer lønsystemet, eller om det er Lessors egne implementeringskonsulenter.

1. Analyse

I den første fase af implementeringen analyserer vi din nuværende løsning, så vi kender de grundlæggende data om jer og jeres lønbehandling. I denne fase tager vi jer gennem følgende:

 • Opstartsmøde med udgangspunkt i vores informationsopsamling
 • Projektplan udarbejdes i fællesskab
 • Udtræk af medarbejderdata fra nuværende lønsystem
 • Uddannelse af nøglemedarbejdere
 • Workshops om konfigurationsopsætning
Uddannelse

Uddannelse af nøglemedarbejdere, som skal arbejde i LessorLøn, er en obligatorisk del af implementeringsforløbet. Derfor er grundkursus i LessorLøn indlagt i projektplanen, og det er væsentligt, at uddannelsen er gennemført forud for afholdelse af brugertest. Så er brugerne klædt godt på, når de skal lave brugertest, og de lærer den tilpassede udgave af systemet at kende.

Udover grundkurset har vi et stort udvalg af LessorLøn-kurser - blandt andet rapportkursus og emneopdelte kurser. 

LESSORLØN GRUNDKURSUS

2. Konfiguration

Efter analysefasen går implementeringskonsulenten igang med at konfigurere LessorLøn, så systemet passer til det, der er fundet frem til under analysen. I denne fase kommer I igennem:

 • Opsætning af lønsystem efter godkendelse af implementeringsdokument
 • Indlæsning af bearbejdede medarbejderstamdata
 • Indlæsning af saldi fra Lessors template efter den sidste lønkørsel i jeres nuværende system

 

3. Brugertest

LessorLøn Grundkursus skal være gennemført inden denne fase i implementeringen går i gang. Desuden kan uddannelse i opsætningen af LessorLøn tilkøbes i denne fase af implementeringen.

I denne fase skal I igennem følgende punkter: 

 • Statusmøder til understøttelse af brugertest
 • Parallelkørsel på lønsystemets output
 • Rettelser til opsætning
 • Funktionstest
 • Lessor-årstest af systemopsætningen
 • Godkendelse af test

4. Produktion

Den sidste fase i implementeringsforløbet, kalder vi produktionsfasen. Det er her, vi gør systemet klar til brug og bliver sikre på, at det hele er klart til at gå i produktion. I denne fase skal I igennem følgende punkter:

 • Indlæsning af startsaldi
 • Klargøring og gennemførsel af første lønkørsel
 • Hypercare ved anden lønkørsel
 • Godkendelse af implementeringsforløb

Find en LessorLøn-partner til implementering af dit nye lønsystem

Vi har gjort meget ud af at træne vores LessorLøn-partnere i implementering af lønsystemet. Du kan derfor vælge en partner til implementering af dit nye lønsystem, og med ro i maven vide, at det bliver gjort ligesom, hvis det var Lessors egne implementeringskonsulenter, der stod for implementeringen. 

FIND EN PARTNER