14 mar 2024

Rikke Jensen

Content Specialist

De 10 mest stillede spørgsmål til afskaffelsen af store bededag

Fra den 1. januar 2024 er store bededag ikke længere en helligdag, men en helt almindelig arbejdsdag. Det betyder, at dine medarbejderes løn den dag er præcis den samme som på alle andre almindelige arbejdsdage.

Den øgede arbejdstid, som afskaffelsen af store bededag medfører, betyder, at de fleste ansatte har ret til en kompensation på 0,45 % af deres årsløn. 

Hvem der skal modtage kompensation, og hvordan den beregnes og udbetales i LessorLøn, får du svar på herunder. 

 1. Hvordan skal mine ferie-med-løn-medarbejdere kompenseres for den ekstra arbejdstid?

  Dine månedslønnede medarbejdere skal have en kompensation for den øgede arbejdstid på 0,45 % af deres årsløn. Kompensationen optjenes løbende.

  Du kan enten vælge at betale kompensationen løbende med hver lønudbetaling eller sammen med lønningerne for maj og august.


 2. Skal mine timelønnede medarbejdere også kompenseres for den ekstra arbejdstid?

  Nej, det skal de ikke. Timelønnede medarbejdere får kun løn for de timer, de arbejder og skal derfor kun have deres almindelige timeløn.


 3. Hvorfor er kompensationen fastsat til 0,45 %?

  Kompensationen for den afskaffede store bededag er 0,45 %, fordi en arbejdsdag udgør 0,45 % af det samlede antal arbejdsdage på et år.


 4. Hvordan beregnes kompensationen?

  I LessorLøn kan du selv vælge, hvilke løndele der skal indgå i grundlaget for kompensationen. Vi har lavet en vejledning og en video til at hjælpe dig med opsætningen.


 5. Hvordan beregnes pension af kompensationen?

  I LessorLøn er hensættelse af store bededagskompensation pensionsgivende. Nogle overenskomster har også defineret, at der ved udbetaling af store bededagskompensation skal beregnes pension, fritvalg og ferietillæg. Der er lavet standardfunktionalitet til dette i LessorLøn, som nemt kan tilføjes din løsning.


 6. Skal medarbejdere ansat efter 1. januar 2024 have kompensation?  

  Som udgangspunkt skal alle ferie-med-løn-medarbejdere, der er ansat efter 1. januar 2024 have en kompensation på 0,45 %. Men det er op til den enkelte virksomhed at tage stilling til.


 7. Hvad gør jeg, hvis en medarbejder stopper, inden kompensationen udbetales? 

  Hvis en medarbejder med ret til kompensation stopper, før kompensationen udbetales, skal restsaldoen afregnes til medarbejderen. Når du fratræder en medarbejder i LessorLøn, sker udbetalingen af medarbejderens restsaldo helt automatisk.


 8. Hvordan beregner jeg kompensationen for deltidsansatte?

  Kompensationen for deltidsansatte beregnes på samme måde som for fuldtidsansatte, da deltidsansatte med månedsløn også har krav på en kompensation på 0,45 % af årslønnen.


 9. Påvirker afskaffelsen af store bededag også lærlinge og elever?

  Ja, det gør den. Afskaffelsen af store bededag har samme konsekvenser for lærlinge og elever, som den har for andre lønmodtagere.


 10. Får medarbejdere på barsel samme kompensation som andre medarbejdere?

  Ja, det gør de. Som arbejdsgiver har du pligt til at beregne kompensationen til medarbejdere på barsel, som om de havde været på arbejde.

  Hvis dine medarbejdere på barsel ikke får løn under barslen, skal du bare tilføje de relevante lønarter som en variabel lønregistrering. I vejledningen om store bededag finder du alle de lønarter, der er oprettet til håndteringen af store bededagstillægget. 

 

Flere spørgsmål? 

Har du flere spørgsmål, så ræk endelig ud til vores support-team. 

Emner:

Love og regler