Overblik, fleksibilitet og effektiv kommunikation

Med vagtplanløsningen fra Lessor er det ikke kun børneteamets medarbejdere, der har fået en lettere hverdag. Det er i lige så høj grad de familier, som har tilknyttet et team, der nyder godt af den ekstra tid, som en nemmere administration fører med sig.

Det Sundhedsfaglige Børneteam har oven i købet valgt at give adgang til systemet for de familier, de hjælper.

”Det giver en enorm tryghed, at de nemt selv kan se, hvem af vores medarbejdere der møder ind ved næste vagt i deres hjem. Vi har også store børn, der selv tjekker det, og både de og forældrene sætter stor pris på den mulighed,” fremhæver Elsebeth Lundgaard Nielsen, som er administrations- og økonomiansvarlig i virksomheden.

Det Sundhedsfaglige Børneteam blev etableret i 2009 og har i dag omkring 100 medarbejdere, hvoraf de 60 er fastansatte, mens de resterende er faste afløsere.

I virksomhedens første år foregik vagtplanlægning i regneark, men efterhånden opstod behovet for et egentligt vagtplansystem. Det Sundhedsfaglige Børneteam undersøgte mulighederne og besluttede sig for Lessors vagtplanløsning. 

Vagtplanløsningen fra Lessor er et onlinesystem, der ikke kræver installation af software, og som også kan tilgås via en gratis app. ”Nogle af de børn, vi hjælper, skal overvåges konstant – og her duer det ikke at sidde med en pc. I den situation er det en stor hjælp for vores medarbejdere, at de kan tjekke vagtplaner og beskeder via en mobiltelefon og samtidig passe deres arbejde,” konstaterer Elsebeth Lundgaard Nielsen og tilføjer, at hun alt i alt oplever systemet som fleksibelt, nemt og overskueligt.

Det Sundhedsfaglige Børneteam har stor gavn af fleksibiliteten i systemet. ”Har vi en ledig vagt, sender vi en besked direkte fra systemet til de andre medarbejdere i det aktuelle team. Når den ledige vagt er besat, er det nemt at ændre den,” forklarer Elsebeth Lundgaard Nielsen. Vagtplansystemet er dermed med til at sikre, at ledige vagter hurtigt dækkes – og at de berørte familier nemt selv kan følge med i ændringerne.

Et samlet kommunikationssystem

I Det Sundhedsfaglige Børneteam møder medarbejderne sjældent ind på kontoret. Deres primære arbejdsplads er ude hos de familier, som de hjælper. Derfor er de kommunikationsfaciliteter, som vagtplanløsningen stiller til rådighed, af stor værdi i kommunikationen mellem ledelse, administration og medarbejdere.

”Vi bruger stort set ikke almindelige mails, når vi skal sende information ud,” fortæller Elsebeth Lundgaard Nielsen og fortsætter: ”Vi udsender nyhedsbreve via vagtplansystemet en gang hver måned, og derudover bruger medarbejderne et forum, hvor de kan vende aktuelle udfordringer eller problemstillinger med hinanden.” Det Sundhedsfaglige Børneteam bruger desuden kalenderen i systemet for samtlige medarbejdere.

Et rigtigt godt overblik

I vagtplansystemet fra Lessor er der mulighed for nemt at generere en lang række rapporter. På den måde kan Børneteamet nemt få overblik over for eksempel fravær og sygdom for en given periode.

”Vi indberetter fravær til Danmarks Statistik. Det fungerer helt problemfrit, fordi systemet leverer de data, vi skal bruge,” siger Elsebeth Lundgaard Nielsen og påpeger en anden fordel ved overblikket:

”Hvis et team synes, at de har været plaget af ekstraordinært meget fravær i en periode, kan vi nemt undersøge, hvordan det faktisk forholder sig – og det letter ofte i sig selv oplevelsen af at trække det tunge læs, hvis det kan dokumenteres, at den er god nok.”

Læs mere om vagtplanlægning

"Både for ledelse, medarbejdere og administration er Lessors løsning med til at sikre, at vagtplanlægning og intern kommunikation kører problemfrit i dagligdagen – og at vi kan fokusere på at levere en god ydelse til de familier, vi hjælper."

Elsebeth Lundgaard Nielsen, administrations- og økonomiansvarlig Det Sundhedsfaglige Børneteam

BAGGRUND

Det Sundhedsfaglige Børneteam tilbyder professionel behandling og pleje af syge børn eller børn med særlige plejebehov i deres eget hjem. Børneteamet bidrager til, at syge børn og familier kan være samlet i hjemmet under trygge forhold. De overordnede mål med plejen i hjemmet er at afkorte børns indlæggelsesforløb og aflaste familien under betryggende forhold, så alle kan få en så normal hverdag som muligt.