En løsning til løn, tid og HR

Indførelsen af en samlet integreret løsning til løn, tid og HR hos Krifa har ud over en række andre fordele sørget for fleksibilitet og fremtidssikring.

Oplevelsen af alle tre systemer er først og fremmest, at de er meget let tilgængelige. Både løn-, tids- og HR-systemet er langt mere brugervenlige end tidligere systemer. Det betyder, at nye medarbejdere og vikarer hurtigt og let kan sætte sig ind i tingene.

HR-systemet giver desuden mulighed for at samle langt flere informationer end tidligere. For eksempel har oprettelsen af et elektronisk arkiv betydet, at dokumenter om de enkelte medarbejdere nu er samlet, så både ledere og personalekontor har adgang til dem.        

Krifa er Danmarks tredjestørste fagforening. Krifas hovedkontor håndterer løn for i alt 1000 medarbejdere fordelt på tre virksomheder og en række lokalafdelinger.

Bedre overblik over refusion

Alle afdelinger i Krifa bruger i dag lønsystemet fra Lessor. En af de mange fordele ved integrationen med tidssystemet er, at lønbogholderne har fået et langt bedre overblik over, hvilke medarbejdere Krifa kan søge refusion for. Det betyder samtidig, at refusionssøgningen altid sker i rette tid.

Større automatik og flere muligheder for tilretning

Alle medarbejdere har glæde af det nye tidssystem fra Lessor til registrering af komme- og gåtider, fravær, forbrug af tid på projekter og kørsel.

Den fleksible overenskomstfortolkning har desuden automatiseret beregningen af en lang række tillæg, som hidtil har været håndteret manuelt.

”Vi har fået nogle fleksible tilretningsmuligheder, der betyder, at vi selv kan definere regler og beregninger på grupper af medarbejdere. Det har blandt andet betydet, at tildelingen af en række tillæg nu sker automatisk. Den daglige brug af systemet er meget enklere end tidligere,” fortæller Henrik G. Pedersen, som er personalekonsulent hos Krifa.

”Vi har også fået nogle bedre udtræksmuligheder og integrationsmuligheder til andre systemer. Det giver et bedre overblik og færre manuelle opgaver,” fortsætter Jan Sørensen, som er controller i Krifa.

Integration med administrative lettelser

At have samlet alle registreringer i et tidssystem har givet en administrativ lettelse i lønadministrationen, idet data elektronisk overføres fra tid til løn, når lederne har godkendt timerne.

”Derved undgår vi en del manuelle opgaver. Vi behøver ikke fortolke eller forholde os til de data, der kommer fra medarbejderne,” fortæller Henrik G. Pedersen. ”En anden lettelse er, at vi kun skal oprette og redigere medarbejdernes stamoplysninger et sted. Integrationen sørger for, at ændringen sker automatisk i de øvrige systemer,” supplerer Jan Sørensen.

Internt lønsystem letter arbejdet

En af fordelene ved et internt lønsystem er en meget større fleksibilitet. ”Tidligere skulle vi udføre en forkørsel omkring den 18.-20. i måneden og tjekke indholdet. Nu kan vi sprede lønbehandlingen ud på hele måneden. Det gør tilrettelæggelsen af arbejdet meget nemmere og har smidiggjort en række af vores arbejdsprocesser,” fortæller Lone Jensen, som er lønadministrator hos Krifa.

Læs mere om lønbehandling

"Vi har fået en god samlet løsning, som løbende udvikles fra Lessors side. Det betyder, at der hele tiden opstår nye muligheder."

Jan Sørensen, controler, og Henrik G. Pedersen, personalekonsulent Krifa

BAGGRUND

Kristelig Fagbevægelse (Krifa) er en faglig organisation for lønmodtagere. Organisationen er en tværfaglig og tværpolitisk organisation med hovedkontor i Aarhus og 15 afdelingskontorer over hele landet. Kristelig Fagbevægelse står bag Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse.

Kristelig Fagforening har i dag ca. 110.000 medlemmer. Den arbejder for lønmodtageres interesser på arbejdsmarkedet, fører faglige sager og giver råd og vejledning.

Kristelig A-kasse er en fri arbejdsløshedskasse, der optager medlemmer fra alle fag. Den har ca. 184.000 medlemmer. Kristelig A-kasse giver information og vejledning om mulighederne på arbejdsmarkedet og hjælp til jobsøgning, udbetaler dagpenge, efterløn og andre økonomiske ydelser.