Lene: erfaren Product Owner med drive og fokus på kultur og værdier

At arbejde med løn som Product Owner hos Lessor Group kræver først og fremmest nysgerrighed og gå-på-mod - men også evnen til fordybelse og samarbejde. Når det er sagt - ja, så er det mindre vigtigt, om du har en baggrund som spejderleder eller kranfører.

At det ikke nødvendigvis er studie- eller uddannelsesvalget, der i sidste ende former arbejdslivet - det kan Lene tale med om. Hun er biolog, men har fravalgt laboratoriet og økosystemerne til fordel for features og funktioner, backlogs og roadmaps.

"Lessor er en åben og moderne virksomhed," forklarer Lene. "Her er der plads til alle - når bare indstillingen til arbejdet er den rigtige. Da jeg begyndte i mit job for snart 8 år siden, fik jeg ikke bare én kasket på - men en hel del faktisk. Jeg både underviste, implementerede, testede og supporterede. Der var fra starten tillid til, at jeg kunne løse opgaverne."

 

Lessor Group har sidenhen vokset sig større, organisationen er en anden, og opgaverne er i dag mere fordelt. Og hvor Lene oprindeligt kaldte sig supportkonsulent, har hun i dag titlen som Product Owner og dermed ansvar for at vedligeholde backloggen og prioritere.

En gennemsnitsdag i Lenes job starter typisk med en kop kaffe, en danskvand - og et godmorgen til kollegerne naturligvis. Herefter kan der være morgenmøder, der skal afholdes, og der kan være spørgsmål, der skal afklares, som for eksempel hvem der løser hvilke opgaver inden den næste release, eller hvilke nye features der skal prioriteres.

Tætte samarbejder og stærke relationer

Lene forklarer, at det mest kendetegnende ved jobbet som Product Owner er alsidigheden og den store berøringsflade til kollegerne:

"Jeg har glæde af et tæt samarbejde med en masse af mine kolleger i virksomheden. Både implementeringskonsulenter, supportkonsulenter og udviklere. Det skaber stærke relationer, som i sidste ende bidrager til at udvikle et bedre produkt for vores kunder. Det motiverer mig - ligesom jeg synes, det er rart at være med i hele udviklingsprocessen fra start til slut."

"Hos Lessor efterlever vi vores værdier - både i måden, vi arbejder på, og i måden, vi agerer på. Værdierne er en helt naturlig del af dem, vi er. "

En tillidsfuld, uformel arbejdskultur

Lene beskriver arbejdskulturen i Lessor Group som åben og tillidsfuld med en uformel omgangstone:

"Både i teamet og i virksomheden som helhed møder du åbenhed og hjælpsomhed. Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden - og alle taler med alle," forklarer Lene og uddyber:

"Hos Lessor har vi frihed under ansvar. Så længe du lever op til forventningerne, påvirker du selv, hvilke opgaver du løser, og hvordan du gør det. Du prioriterer selv og træffer dine egne beslutninger et langt stykke hen ad vejen. På den måde får du stor indflydelse på din egen hverdag."

Gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Lenes job hos Lessor har givet hende gode muligheder for at udvikle sig både personligt og fagligt:

"Arbejdet som Product Owner har givet mig en masse brugbar viden om løn og lønsystemet, samtidig med at jeg har fået solid erfaring i kommunikation og samarbejde - både i forhold til kolleger og i forhold til kunder. Og måske vigtigst af alt: I takt med at jeg har fået mere ansvar, har jeg på egen krop lært, at der følger forpligtelser med ansvar. Når jeg træffer en beslutning - ja, så er det også mig, der står på mål for den." 

Værdier, der skaber fællesskab

Lene tilføjer, at hun sætter stor pris på at arbejde i en virksomhed som Lessor Group, som ikke blot har nedfældet en række værdier på et stykke papir, men som rent faktisk også arbejder aktivt med dem:

"Værdier som respekt og partnerskab bidrager til at styre og styrke kulturen i organisationen - måden, vi arbejder på og omgås hinanden på. Og så skaber de fællesskab."

Ud over muligheden for at nørde med systemet, som Lene kalder det, er netop det stærke fællesskab det, hun fremhæver, da hun bliver spurgt til, hvad der er det bedste ved at arbejde i Lessor.

Sikkert ombord

"Som ny medarbejder kan du være sikker på at blive taget godt imod, og at der er en effektiv onboardingplan klar til dig," slutter Lene, inden hun også lige når at tilføje, at Lessor er en virksomhed, du hurtigt integreres i, da sociale arrangementer altid prioriteres højt.


Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder hos Lessor Group? Vi er i rivende udvikling, og leder løbende efter nye kolleger. Se vores ledige stillinger - måske er det dig, vi mangler.

LEDIGE STILLINGER