Job hos Lessor

Vores kultur

Kulturen og værdierne i Lessor

Hos Lessor går vi meget konkret op i kultur og værdier. Vores værdier er langt fra bare ord her på vores hjemmeside, men derimod noget vi arbejder aktivt med.

Vi arbejder med kultur og værdier på følgende måde:

 • Vi rekrutterer efter et godt match på værdierne
 • Værdierne bliver inddraget i al lederudvikling
 • De bliver taget op på forskellig vis hver eneste måned med tilhørende video samt forslag til diskussioner ude i egne teams
 • De er en del af vores årlige Company Day
 • De bliver taget op på hvert eneste fælles månedsmøde
 • De er en aktiv del af vores løbende samtaler mellem leder og medarbejder. Vi ser ikke kun på dine resultater, men også hvordan du kommer frem til dine resultater - om du lever op til vores værdier om fx Respekt og Partnerskab.

Vores værdier er fælles med vores amerikanske moderselskab og understøtter først og fremmest, hvordan vores adfærd skal være over for hinanden og vores kunder, hvis vi skal lykkes med at være den virksomhed og arbejdsplads, vi virkelig ønsker.

Vi arbejder ud fra følgende seks værdier

 • Integritet
 • Partnerskab
 • Ansvarlighed
 • Respekt 
 • Innovation
 • Service

Vores værdier er kort beskrevet her

Integritet Andre kan have tillid til dig. Du udviser sammenhæng mellem ord og handling. Du konfronterer uetisk adfærd.

Partnerskab Du opsøger aktivt andres mening. Du involverer relevante personer i dit arbejde, og du skaber aktivt samarbejde både i og udenfor dit eget team.

Ansvarlighed Du accepterer ansvaret for dine opgaver og lever op til dine forpligtelser. Du tager initiativ til at hjælpe andre, når du har mulighed for det.

Respekt Du løser konflikter på en respektfuld måde. Du er imødekommende og værdsætter kollegaers forskelligheder. Du er med til at skabe et venligt arbejdsmiljø med gode intentioner.

Innovation Du søger nye vinkler på tingene, opmuntrer andres nye ideer og understøtter forandringer.

Service Du overvejer, hvordan din adfærd og dit humør påvirker kunden. Du etablerer gode relationer til kunderne. Du er klar over dit eget ansvar i forhold til kundetilfredsheden.

Værdierne i dagligdagen

Til hver af de seks værdier knytter der sig nogle adfærds-hints, som man kan støtte sig til i dagligdagen. På den måde bliver værdierne  konkrete og nærværende, og det bliver  mere håndgribeligt at have en dialog om, hvordan man arbejder bedst efter værdierne.

Hos Lessor går lederne forrest og er rollemodeller for, hvordan vi skal arbejde sammen. På den baggrund har alle ledere hos Lessor har været på et to-dages udviklingsprogram, der udelukkende handler om værdierne og klæder lederne på til arbejde med værdierne.