Kulturen og værdierne i Lessor Group

Hos Lessor Group er værdier og god kultur ikke noget, der bare stå på en hjemmeside. Det er noget, der betingelsesløst skal arbejdes aktivt med i hverdagen.

Meget konkret arbejder vi med værdierne ved først og fremmest at rekruttere efter dem. Ligesom de er centrale i udviklingen af vores ledere, så skal de også kunne findes i nye ansatte. Det er noget vi følger med i ved at tage dem op til vores månedlige møder og vores årlige Company Day. På den måde bliver de en aktiv del af den løbende dialog mellem leder og medarbejder, og prioriteret i måden du når frem til dine resultater i hverdagen på arbejdspladsen.

Således understøtter værdierne vores adfærd, og det vi til dagligt leverer til vores kunder hinanden;

Vi arbejder ud fra følgende seks værdier

  • Integritet

Dine kolleger kan have tillid til dig. Din opførsel udviser sammenhæng mellem ord og handling. Du tør at konfrontere uetisk adfærd.

  • Partnerskab

Du opsøger aktivt andres mening. Du involverer relevante personer i dit arbejde, og du skaber aktivt samarbejde i og udenfor dit eget team.

  • Ansvarlighed

Du accepterer ansvaret for dine opgaver og lever op til dine forpligtelser. Du tager initiativ til at hjælpe andre, når du har mulighed for det.

  • Respekt 

Du løser konflikter på en respektfuld måde. Du er imødekommende og værdsætter kollegaers forskelligheder.

  • Innovation

Du søger nye vinkler på tingene. Du opmuntrer andres nye idéer og forslag. Du er med til at skabe og understøtte forandringer.

  • Service

Du overvejer, hvordan din adfærd og dit humør påvirker kunden. Du etablerer gode relationer til kunderne. Du er klar over dit eget ansvar i forhold til kundetilfredsheden.

Værdierne i dagligdagen

Til hver af de seks værdier knytter der sig nogle adfærds-hints, som man kan støtte sig til i dagligdagen. På den måde bliver værdierne  konkrete og nærværende, og det bliver  mere håndgribeligt at have en dialog om, hvordan man arbejder bedst efter værdierne.

Hos Lessor går lederne forrest og er rollemodeller for, hvordan vi skal arbejde sammen. På den baggrund har alle ledere hos Lessor Group har været på et to-dages udviklingsprogram, der udelukkende handler om værdierne og klæder lederne på til arbejde med værdierne.