Kulturen og værdierne i Lessor

Hos Lessor går vi meget konkret op i kultur og værdier. Vores værdier er langt fra bare ord her på vores hjemmeside, men derimod noget vi arbejder aktivt med.

Vi arbejder med kultur og værdier på følgende måde:

 • Vi rekrutterer efter et godt match på værdierne
 • Værdierne bliver inddraget i al lederudvikling
 • De bliver taget op på forskellig vis hver eneste måned med tilhørende video samt forslag til diskussioner ude i egne teams
 • De er en del af vores årlige Company Day
 • De bliver taget op på hvert eneste fælles månedsmøde
 • De er en aktiv del af vores løbende samtaler mellem leder og medarbejder. Vi ser ikke kun på dine resultater, men også hvordan du kommer frem til dine resultater - om du lever op til vores værdier om fx Respekt og Partnerskab.

Vores værdier er fælles med vores amerikanske moderselskab og understøtter først og fremmest, hvordan vores adfærd skal være over for hinanden og vores kunder, hvis vi skal lykkes med at være den virksomhed og arbejdsplads, vi virkelig ønsker.

Vi arbejder ud fra følgende seks værdier

 • Integritet
 • Partnerskab
 • Ansvarlighed
 • Respekt 
 • Innovation
 • Service

Hvordan arbejder man aktivt med værdier i sin dagligdag? For HR-chef Karina Astrup, er det meget simpelt:

”Værdierne er jo ord, som kan fortolkes på forskellige måder. Så jeg går meget mere op i vores adfærdskoncepter som fx Be Here Now, som handler om, at vi er nærværende i vores samarbejde – det viser Respekt, som er en af vores værdier. Et andet af mine yndlingsadfærdskoncepter er ”The Shadow of Influence”, der handler om, at du skal være bevidst om din egen indflydelse på andre – hvordan din energi og adfærd smitter af på andre omkring dig. I bund og grund handler vores værdier og adfærdskoncepter om, at vi bestræber os på at være ordentlige kollegaer og mennesker.”

Vores værdier er kort beskrevet her

Integritet Andre kan have tillid til dig. Du udviser sammenhæng mellem ord og handling. Du konfronterer uetisk adfærd.

Partnerskab Du opsøger aktivt andres mening. Du involverer relevante personer i dit arbejde, og du skaber aktivt samarbejde både i og udenfor dit eget team.

Ansvarlighed Du accepterer ansvaret for dine opgaver og lever op til dine forpligtelser. Du tager initiativ til at hjælpe andre, når du har mulighed for det.

Respekt Du løser konflikter på en respektfuld måde. Du er imødekommende og værdsætter kollegaers forskelligheder. Du er med til at skabe et venligt arbejdsmiljø med gode intentioner.

Innovation Du søger nye vinkler på tingene, opmuntrer andres nye ideer og understøtter forandringer.

Service Du overvejer, hvordan din adfærd og dit humør påvirker kunden. Du etablerer gode relationer til kunderne. Du er klar over dit eget ansvar i forhold til kundetilfredsheden.