Charlotte: Jeg ville prøve noget nyt - og der blev lyttet til mig

Charlotte kom til Lessor i 2015 og fungerede frem til starten af 2022 som implementeringskonsulent. I dag bruger hun sin arbejdstid på at udfylde rollen som Scrum Master for et af virksomhedens udviklingsteams.

Charlotte trivedes fra første dag i virksomheden, i jobbet og i teamet og har især været begejstret for den kultur, der kendetegner virksomheden:

"Lessor har gode værdier, der er god stemning - og så tager vi os af hinanden," forklarer Charlotte og fortsætter:

"Processen omkring mit jobskifte i virksomheden har kun bekræftet mig i, at Lessor er en virksomhed, der har fuld tillid til medarbejderne og åbent og nysgerrigt lytter til både ønsker og idéer."

"Jeg kunne ikke have ønsket det bedre"

Initiativet til jobskiftet blev taget af Charlotte selv, og at viljen til at opfylde hendes ønske var til stede, var der ikke på noget tidspunkt tvivl om.

"Forholdet til min leder har altid været kendetegnet ved fortrolighed, og da jeg den første gang nævnte for ham, at jeg ønskede at gøre mere brug af mine koordinerende kompetencer, blev jeg udelukkende mødt af åbenhed og velvilje."

Da Charlotte og hendes leder herefter sammen kiggede på de forskellige muligheder, kom rollen som Scrum Master hurtigt op. 

"Og så gik det ellers stærkt," forklarer Charlotte. "Jeg fik lov at teame op med en af de erfarne Scrum Masters og fulgte herefter møder og events i hans team i en periode. Det gav mig en fantastisk indsigt i, hvad rollen som Scrum Master indebærer. Jeg kunne ikke have ønsket det bedre."

Et godt og velstruktureret introduktionsforløb

Charlotte, der i dag er certificeret Scrum Master, fortæller, at oplæringen i det hele taget levede fuldt op til forventningerne. Den teoretiske del kom på plads under uddannelsen og den praktiske del, efterhånden som hun indtog sin nye rolle.

"Det gode og velstrukturerede introduktionsforløb betyder, at jeg i dag føler mig rigtigt godt rustet til at vejlede, motivere og i det hele taget hjælpe mit team bedst muligt på vej," uddyber Charlotte.

Charlotte oplever sit jobskifte i virksomheden som vellykket på alle måder.

"Især fordi der havde været åbenhed om min rolle fra starten, og jeg allerede var introduceret til det team, jeg skulle arbejde med som Scrum Master, var det problemfrit. Der blev taget hånd både om mig og om processen gennem hele forløbet."

Det er ikke nødvendigt at være udvikler for at blive Scrum Master for et team af udviklere, fortæller Charlotte:

"Enhver, der ønsker at skifte job internt, vil blive mødt med velvilje - uanset hvilket skifte der er tale om. At jeg ikke er udvikler, kan i mange situationer ligefrem være en fordel - da jeg kan bringe nye kompetencer og nye synsvinkler ind i billedet."

Med skiftet til Scrum Master har Charlotte stiftet bekendtskab med et nyt fagområde.

"Jeg har fået nye udfordringer, så jeg har opnået nøjagtigt, hvad jeg ville - især fordi udfordringerne handler om, hvordan jeg bruger mig selv og mine kompetencer bedst," forklarer Charlotte og fortæller videre, at hun i sin hverdag også gør brug af Scrum Master-netværket i virksomheden:

"Der er altid mulighed for at få kvalificereret hjælp og altid mulighed for at blive klogere. Det er det, der i sidste ende skaber udvikling - for virksomheden såvel som for den enkelte medarbejder."

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Lessor Group? Vi er i rivende vækst og leder hele tiden efter nye kolleger. Du kan se alle vores ledige stillinger herunder.

LEDIGE STILLINGER