Menu

Brugernavn:
sub14.jpg

Folketinget har vedtaget, at alle lønmodtagere fremover skal kunne se deres feriekort via feriepengeinfo.dk. Indberetter din virksomhed feriepenge til ACF, skal du derfor være opmærksom på følgende:

  • Du kan fra den 16. december 2014 indberette i det nye format version 1.5. Filindberetningen Udstedelse af eFeriekort må dog først indberettes efter den 20. januar 2015. Vær opmærksom på, at du ikke må indsende eFeriekort for optjeningsåret 2014 i tidligere formater.
  • Fra den 16. februar 2015 kan versionerne 1.3 og 1.4 ikke længere indberettes
  • MO/FO-koder er slået sammen
  • Som noget nyt skal der indberettes udbetalingskoder, og indberetningskoderne er ændret
  • Anmodningsfilen er ikke ændret – dvs. at lønningsbogholderen skal forholde sig til udbetalingskoder på ferieregistreringerne.

 

Indberetningskoder

Kode Beskrivelse
FH0       Der er endnu ikke udstedt noget eFeriekort. Skal indberettes i op-/nedskrivningsfilen, indtil der er er dannet eFeriekort for året 
FH1 eFeriekort i e-Boks med retursvar 
FH2 Feriekort uden retursvar, kræver nuværende arbejdsgivers underskrift 
FH3 Feriekort ikke udleveret - lønmodtager skal tage kontakt til virksomhed 
FH4 Papirferiekort er udleveret til lønmodtager
SH1 SH-, feriefridags- og fritvalgssaldi indberettes, såfremt MO står som garant for disse penge.

 

Udbetalingskoder

Udbetalingstype     Årsag Beskrivelse Første feriedag
UDB1 Daglig Udbetalinger i ferieåret hvor lønmodtageren på almindelig vis har afholdt sin ferie Ja
UDB2 Feriehindring  Udbetalinger som følge af at lønmodtageren har været feriehindret Nej
UDB3 MINI + uhævede feriepenge Automatiske udbetalinger i starten af ferieåret af saldi efter MINIreglen + udbetalinger i slutningen af ferieåret af uhævede feriepenge Nej
UDB4 DØD, EMI, FA + udbetaling af 2 x 750 kr. i løbet af optjeningsåret Udbetalinger til personer, der er døde, personer der er emigreret, personer der har forladt arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige grunde, udbetaling af op til 2 x 750 kr. i optjeningsåret Nej
UDB5 EFT Ophørt ansættelsesforhold eller for den 5. ferieuge i perioden 1. maj - 30. september Udbetalinger i eftertiden (efter ferieårets afslutning) pga. ophørt ansættelsesforhold eller for den 5. ferieuge i perioden 1. maj - 30. september Nej
UDB8 Afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond Opgørelse over, hvad beløbet af de uhævede feriepenge udgør pr. 1. maj Nej
UDB9 Afregnet til privat feriefond Opgørelse over, hvad beløbet af de uhævede feriepenge udgør pr. 1. maj                                            Nej