Menu

Brugernavn:
Sub-5326-web.jpg

Automatisk rentefritagelse af efterreguleringer
FerieKonto gør det fra den 1. marts 2015 muligt at indberette lovligt forsinkede efterreguleringer, så de automatisk bliver fritaget for renter. Det er til forskel fra i dag, hvor den der indberetter manuelt skal kontakte FerieKonto for at få efterreguleringerne fritaget for rente.

Fra den 1. marts 2015 skal du indberette i eIndkomst med koden ”FK1”, når indberetningen omhandler en lovlig forsinket efterregulering. Det er typisk opgørelse af bonus, provision eller udbetaling af overtidsbetaling, som du ikke har kunnet opgøre inden for indberetningsfristen.

Betaling af feriepenge til timelønnede
Fra den 13. april 2015 ændrer FerieKonto måden at beregne forfald for feriepenge til timelønnede på. I dag beregner Feriekonto forfald ud fra den skattemæssige afregningsmåned, men fremover bliver det ud fra slutdatoen i lønperioden.

Du kan i tabellen nedenfor se det nye betalingsmønster:

Slutdato i lønperiode      Forfaldsdato Sidste rettidige betaling*
Jan., feb., marts 1. maj 7. maj
April, maj, juni 1. august 7. august
Juli, aug., sep. 1. november 7. november
Okt., nov., dec. 1. februar i året efter     7. februar i året efter

 

*) tilpasses ved søn- og helligdage til førstkommende hverdag

Det ny betalingsmønster træder i kraft for indberetninger, som FerieKonto modtager fra eIndkomst den 13. april 2015 og fremefter. Vær derfor opmærksom på, at ændringen kan have betydning for betalingsfristen i forhold til de indberetninger, som du indberetter umiddelbart før den 13. april 2015.