Menu

Brugernavn:
sub14.jpg

”Der er rigtig mange gode funktioner. Samlet set er det enkelt og effektivt.”

- Marit Ytterdal, Dyrenes Beskyttelse

Online medarbejderportal

LESSOR-Portalen er en online medarbejderportal, som giver jer øget effektivitet og sikrer bedre service til medarbejderne.

Få en kort videopræsentation - klik her.

Med LESSOR-Portalen kan I erstatte den traditionelle registrering på papir med en enkel og brugervenlig elektronisk registrering - online eller direkte i den brugervenlige app. Dermed er I fri for at taste data flere gange. Medarbejderne registrerer, afdelingslederne godkender og lønkontoret overfører registreringerne til lønsystemet.

I får et værktøj, som optimerer jeres processer for stamdataopdatering, registrering af kørsel, variable løndele, rejseafregning, diæter og registrering af fravær. Endelig kan medarbejderne se deres lønsedler direkte i LESSOR-Portalen. Det sparer tid, porto, papir og kuverter. LESSOR-Portalen letter dialogen med den enkelte medarbejder.

Adgang hvor og hvornår det passer jer og jeres medarbejdere

Medarbejdere, ledere og administration kan tilgå LESSOR-Portalen enten online med en browser eller direkte via deres smartphone med den brugervenlige app. Det giver stor fleksibilitet og letter de daglige rutiner.

LESSOR-Portalen som intranet

I LESSOR-Portalen kan I nemt og enkelt uploade både firmadokumenter, medarbejderdokumenter og dokumenter specifikt målrettet udvalgte grupper i virksomheden. Grupperne kan fx være en personaleforening, ledergruppen, økonomiafdelingen, sælgerne osv. I kan også oprette meddelelser til intranetgrupper eller til hele virksomheden.

Let opstart

LESSOR-Portalen er et tillægsmodul til LESSORs lønsystemer. Det kræver ingen yderligere databaselicenser, servere eller lignende. Medarbejderne kan bruge LESSOR-Portalen få dage efter jeres tilmelding til systemet.