Satser til lønudbetaling

Her finder du forskellige satser, som kan være relevante for dig, når du skal lave løn.

Kilometerpenge

 • 0 - 20.000 km. giver 3,53 kr. pr. km.
 • Over 20.000 km. giver 1,93 kr. pr. km.
 • Cykel og (EU-)knallert er 0,52 kr. pr. km ved erhvervsmæssig kørsel

 

1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

 • Hel godtgørelse er 849,00 kr. pr. dag
 • Halv godtgørelse er 425,00 kr. pr. dag


Personalegoder, AM-indkomst 2017

 • Værdi af fri bil indtil 300.000,00 kr. er 25 % af bilens værdi plus miljøtillæg
 • Værdi af fri bil større end 300.000,00 kr. er 20 % af bilens værdi plus miljøtillæg
 • Minimumbeløb på fri bil er 160.000,00 kr.
 • Fri telefon m.m. er 2.700,00 kr. pr. år og 225,00 kr. pr. måned


Arbejdsmarkedsbidrag

 • Medarbejderens bidrag er 8 %


Timelønninger til beregning af ATP ved ukendt arbejdstid

 • Timelønsatsen for mænd er 198,15 kr.
 • Timelønsatsen for kvinder er 178,94 kr.

Læs mere om ukendt arbejdstid


ATP

Se ATP-satser her og vælg Vejledning, Satser for ATP-bidrag
    

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

 • Skattefri bundgrænse er 8.000,00 kr.


Sygedagpenge

 • Maksimum pr. uge er 4.245,00 kr.
 • Maksimum pr. time er 114,73 kr.

 

Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning

 • Bagatelgrænsen er 5.900,00 kr. (Ligningslovens § 16)


DA-Barsel

Se satser for bidrag til DA-Barsel herVi tager forbehold for trykfejl

Har du brug for et lønsystem, der kan hjælpe dig med at overholde satserne?

Læs mere om Lessors løsninger