23 apr 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

Udvidet hjælp til virksomheder under corona-pandemien

Den 18. april blev regeringen og Folketinget enige om en forlængelse af en række tiltag i corona-hjælpepakkerne. Der er nu lanceret flere nye initiativer, der skal hjælpe dansk erhvervsliv med at takle følgerne af krisen.

En måned efter, aftalen om de første omfattende hjælpepakker blev indgået, er regeringen og Folketinget nu blevet enige om en udvidelse af hjælpen til dansk økonomi. Denne inkluderer både en forlængelse af flere af de tidligere tiltag og helt nye tiltag, der skal forhindre konkurser og fyringer.

Til sammen øges den økonomiske livline til dansk erhvervsliv med 100 milliarder koner.

Forlængelser af de eksisterende hjælpepakker

Flere af tiltagene fra regeringens hjælpepakker er forlænget med en måned og gælder nu til og med den 8. juli. Det omfatter en række af kompensationsordningerne, som for eksempel muligheden for at få kompensation for faste omkostninger på op til 25 procent. Denne gælder nu for virksomheder, der har en omsætningsnedgang på mellem 35-60 procent mod de tidligere 40-60 procent. 

Aftalen om lønkompensation, der er en trepartsaftale mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, er også forlænget til 8. juli. Den betyder, at virksomheder har mulighed for at søge om kompensation for op til 90 procent af lønnen for de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job.

Nye tiltag giver bredere støtte

De nye tiltag, der er på plads efter fredagens aftale, sikrer en bredere støtte til dansk økonomi, da de kommer flere freelancere, selvstændige og iværksættervirksomheder til gode. Dette indebærer blandt andet en forlængelse af de eksisterende kompensationsordninger til denne gruppe samt en ny kompensationsmulighed for arbejdstagere, der både har A- og B-indkomst.

Ud over dette indeholder den nye aftale blandt andet disse punkter:

  • Små og mellemstore virksomheder inden for visse erhverv, for eksempel fysioterapeuter, kan søge om udbetaling af allerede indbetalt moms. Denne udbetaling bliver behandlet som et rentefrit lån fra staten.
  • Betalingsfristen for lønsumsafgiften bliver udskudt for 2. og 3. kvartal for visse erhverv, som for eksempel tandlæger, fysioterapeuter og taxavognmænd.
  • Der er aftalt en midlertidig suspendering af det loft, der har været på skattekontoen for indbetaling af A-skat.
  • Udbetalinger fra skattekreditordningen, der gælder indkomståret 2019, bliver rykket frem fra november 2020 til juni 2021.
  • Der er sat 350 mio. kroner ind som et løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning for 2020. Dette gavner innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder samt iværksættervirksomheder.  

Hjælp til danske eksportvirksomheder

Der er også kommet to nye ordninger, der hjælper danske eksportvirksomheder. Der er nu oprettet en midlertidig statslig garantidækning til virksomheder, der har samhandel med indenlandske og udenlandske partnere. Denne garantidækning skal hjælpe virksomhederne med at betale private kreditforsikringsselskaber det pengebeløb, de kan blive opkrævet, hvis en samhandelspartner ikke kan betale sin del af regningen. Denne garantidækning vil gælde til udgangen af 2020.

Der er også kommet enighed om en eksport- og investeringspakke, der giver betydelig reduktion i betalingsordningen fra Udenrigsministeriet for eksport- og markedsrådgivning i 2020 og 2021. Herudover fordobles eksportfremmebevillingen i 2021.

Aftaleteksten og punkterne til den nye aftale kan læses i deres helhed på Finansministeriets hjemmeside.

 

Du kan få svar på flere af dine spørgsmål omkring regeringens hjælpepakker i vores FAQ. 

Emner:

Corona

Relaterede artikler