21 maj 2020

Mette Nørlem

Senior Manager

Hvilken betydning har corona på det korte ferieår?

Lige som vi er i gang med at få styr på den nye ferielov, og vi forsøger at få tag på det forkortede ferieår, bliver vi ramt af en corona-krise med en særlov omkring ferie i den forbindelse.

Så hvis vi ikke var forvirrede, ja så er vi det måske nok nu.

Men lad os prøve at få styr på, hvad der gælder, og hvordan ny ferielov og corona spiller sammen.

Det forkortede ferieår

Den første maj trådte et nyt ferieår i kraft, men et forkortet et af slagsen. Det betyder, at medarbejdere, der har arbejdet i ferieoptjeningsperioden i 2019 (1. januar – 31. august) har 16,64 feriedage, de kan bruge af. Disse 16,64 feriedage består af 15 dages hovedferie og 1,64 restferie, og tanken er, at de dage skal afholdes i perioden 1. maj til 31. august 2020 (september kan også tages med). Sker det, står vi nemlig alle klar per 1. september til at gå i gang med at optjene ferie efter nye optjeningsregler.

Overførsel af ferie

Med et forkortet ferieår oplever jeg, at nogle arbejdsgivere er bekymrede for, om de kan nå at få det afholdt, og mange medarbejdere, der endnu ikke har prøvet at optjene ferie efter nye regler, er bekymrede for, at de til efteråret står i en situation, hvor de ikke har noget ferie stående.

Så begge parter kan stå i en situation, hvor de gerne vil overføre ferie. Men kan man det, og bør man det?

For så vidt angår det juridiske er der ikke nogen problemer i det. Ferie kan indtil den 1. september 2020 overføres efter gamle regler, og ferie efter den 1. september kan overføres efter nye regler. Fælles for de to regelsæt er, at overførsel skal aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og ingen af parterne kan kræve en overførsel. Så på det punkt giver overførsel ingen udfordringer.

Forskel på overført ferie og optjent ferie

Når vi i år kommer til den 1. september, skal alle lønafdelinger lave en opgørelse over, hvad alle medarbejdere har tjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, og af det ferieberettigede beløb skal der så beregnes 12,5 procent, der efterfølgende bliver indefrosset til senere udbetaling. I Lessors systemer sker hensættelse af feriepenge løbende måned for måned, eller lønperiode for lønperiode.

Hvis man nu har overført ferie fra det gamle ferieår, er det afgørende, at ens feriesystem kan skelne mellem den optjente ferie fra perioden og den overførte ferie. Kan man ikke det, må det anbefales, at man ikke tillader overførsel af ferie, for ellers er der en risiko for, at den overførte ferie også indefryses.

Den udfordring vil du ikke have i et af Lessors systemer, da vi som standard beregner og hensætter feriepenge løbende, så der er helt klare skel på, hvad der skal indefryses, og hvad der ikke skal.

Corona-særlov

Da corona i midten af marts for alvor ramte Danmark, var vi feriemæssigt i slutningen af et ferieår, og vi stod samtidig overfor et relativt nyt og kort ferieår. Derfor mente Folketinget, at det var nødvendigt med en særlov, der gjorde det muligt at overføre ferie til det kommende ferieår.

Loven finder anvendelse på feriedage, som skulle være afholdt i ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 - eller for ferie i det forkortede ferieår. Særloven giver mulighed for, at der kan overføres ferie til kommende ferieår, hvis væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn relateret til COVID-19 gør det nødvendigt.

Men hvorfor denne særlov? Vi kan jo allerede med nuværende ferielove i hånden overføre ferie, så hvad er det nye i denne ferielov?

Der er særligt to elementer, der gør, at særloven adskiller sig. For det første giver særloven mulighed for, at man kan overføre mere end den femte ferieuge. For det andet skal overførsel af ferie efter gældende love kun ske ved aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Med denne lov bliver der mulighed for, at det kan ske alene efter arbejdsgiverens pålæg.

Skulle en lønmodtager ved denne overflytning af ferie lide eventuelle økonomiske tab, skal dette erstattes af arbejdsgiveren.

Bemærk også, at optjent feriegodtgørelse til brug i ferieåret 2019-20, skal indberettes af arbejdsgiveren til Feriepengeinfo, med besked om, at ferien udskydes.

Emner:

Corona Ferielov Regler og love Fraværsregistrering

Relaterede artikler