12 mar 2020

Anne Skov Lykke Rasmussen

Marketing Communication Specialist

COVID-19: Hvad betyder regeringens hjælpepakke for din virksomhed?

Den danske regering og Finansministeriet har i denne uge fremsat en hjælpepakke med flere initiativer, som skal imødekomme de økonomiske udfordringer, de danske virksomheder kan komme til at stå over for i den nærmeste fremtid på grund af konsekvenserne ved corona-pandemien.

Hjælpepakken skal støtte de danske virksomheder, så de får mulighed for at udskyde visse betalinger til og modtage kompensation fra det offentlige og dermed forbedrer likviditeten i virksomheden.

Helt konkret er der kommet følgende forslag den 10. marts 2020:

  • Kompensation, når et arrangement med mere end 1000 deltagere aflyses, ændres væsentligt eller udskydes; ordningen giver kompensation for tabte indtægter eller merudgifter
  • Nedsættelse af aconto-skat vedrørende selskabsskat; hvis en virksomhed forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra det, der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan virksomheden selv nedsætte betalingen
  • Forlængelse af betalingsfristen for momsafregning midlertidigt; betalingsfristen for virksomheder med en momspligtig omsætning over 50 mio. kr. forlænges for 3 månedlige rater (betalingerne for marts, april og maj) med 30 dage
  • Forlængelse af betalingsfrister vedrørende indeholdt AM-bidrag og A-skat; betalingsfristerne forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4 måneder; ændringen vedr. AM-bidrag og A-skat får første gang virkning for store virksomheders betalingsfrist fra den 30. april 2020 og for små og mellemstore virksomheders betalingsfrist den 11. maj 2020

I går den 12. marts kom der dog yderligere initativer:

  • Sygedagpengerefusion til arbejdsgivere; virksomhederne får mulighed for at søge refusion for syge medarbejdere eller medarbejdere i karantæne fra første sygedag
  • Oprettelse af garantiordning målrettet SMV’er og større virksomheder; den ene garantifond er målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår. Den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder og indebærer en lavere garantiprovision for virksomhederne
  • Varslingspulje og afbureaukratisering af regler vedrørende arbejdsfordeling; ordningen betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge

Hos Lessor vil vi holde dig så godt opdateret som muligt på de nye initiativer fra Finansministeriet. Hvis forslagene bliver vedtaget ved lov, guider vi dig omkring de lovændringer, der vedrører lønadministration.

Vi har desuden oprettet en side, hvor du kan holde dig opdateret på vigtig information fra Lessor om COVID-19 og følgerne. 

Hold dig opdateret om situationen og find mere information fra Lessor om COVID-19 her

Emner:

Lønadministration Regler og love Refusion Corona

Relaterede artikler