20 dec 2020

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Genåbning og forbedring af forårets hjælpepakker

Det går hurtigt på corona-fronten. Den ene dag lukkes for restauranter og fritidstilbud i de sjællandske regioner, to dage senere gælder lukningerne alle fem regioner, og endnu få dage senere lukkes for liberale erhverv og stort set hele den samlede detailhandel. Der er brug for hjælp til de danske virksomheder, og forårets hjælpepakker er nu ikke blot genåbnet, men også forbedret og forenklet.

Ordningerne om kompensation for faste omkostninger og lønkompensation er alle blevet genåbnet. Arbejdsfordelingsordningen er forlænget og gjort mere attraktiv for arbejdsgiverne. Og det er samtidig gjort nemmere for virksomhederne at ansøge og fremlægge dokumentation.

Kompensation for faste omkostninger udvides og forlænges

Alle virksomheder får igen mulighed for at få kompensation for faste omkostninger som for eksempel husleje. Kravet er en nedgang i omsætningen på mindst 30 procent.

Er din virksomhed tvangslukket, kan du få dækket 100 procent af de faste omkostninger. 

Ordningen er forlænget og gælder nu frem til og med den 28. februar 2021.

Lønkompensation gælder igen alle brancher

Muligheden for at få lønkompensation gælder nu også igen alle virksomheder - og ikke kun de virksomheder, der er tvangslukkede. Betingelserne er de samme som i foråret, det vil sige afskedigelse af mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 medarbejdere.

Ordningen er dog forbedret, i og med at din virksomhed kan vælge mellem at søge kompensation enten for enkelte arbejdssteder eller for hele virksomheden.

Ordningen gælder, så længe restriktionerne gælder, det vil sige foreløbig til og med 3. januar 2021.

Arbejdsfordelingsordning nu mere attraktiv

Ordningen om arbejdsfordeling, som blev indført i sensommeren og var tænkt som en erstatning for lønkompensationen, er nu gjort endnu mere attraktiv for virksomhederne. De tre G-dage, som du som arbejdsgiver skulle betale i form af dagpenge til dine medarbejdere, er nu suspenderet. Det er med andre ord blevet gratis for dig at gøre brug af ordningen.  

Ordningen gælder i hele 2021.

Det er blevet nemmere at ansøge

Ordningerne er ikke blot blevet forbedret og forlænget, men også forenklet, i og med at ansøgnings- og dokumentationsprocessen er gjort nemmere. Det er sket for at lette sagsbehandlingen og dermed få pengene hurtigere til udbetaling.

Flere informationer

Du kan hente flere informationer om ordningerne i både Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet

Emner:

Corona Regler og love

Relaterede artikler